Treść główna

Majorca

Damian
  • 7 dni
  • 2 kraje
  • 2293 km
  • 2 etapy
Dzień 1 (2014-09-19)

Wrocław - Warszawa
  • 301 km

Warszawa - Palma
  • 1992 km

Nawigacja dodatkowa