Polityka Prywatności

Korzystając z serwisu Tanie-Loty.com.pl, użytkownik akceptuje równocześnie obowiązującą w nim politykę prywatności, przedstawioną w poniższym dokumencie, i zobowiązuje się jej przestrzegać. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

Dane osobowe - informacje ogólne

W celu dokonania transakcji za pośrednictwem serwisu Tanie-Loty.com.pl konieczne jest podanie danych osobowych. Klient podczas procesu rezerwacyjnego zostanie więc poproszony o wypełnienie formularza oraz podanie w nim następujących danych: imienia i nazwiska, płci, adresu zamieszkania, numeru telefonu, danych dotyczących wybranego sposobu płatności, np. typ oraz numer karty kredytowej, jej datę ważności i numer CVV.

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zbierane są niektóre podstawowe dane dotyczące Użytkownika, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Kontaktując się z nami przy pomocy strony internetowej, poczty e-mail lub telefonicznie, również przekazujesz nam swoje podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko czy adres e-mail.

Administracja danymi osobowymi

1. Administratorem i podmiotem opowiedzialnym za bezpieczne przechowywanie danych osobowych wprowadzonych w przeglądarce przez użytkownika platformy rezerwacyjnej w celu dokonania rezerwacji jest operator - Biuro Podróży Blue Sky Travel Sp. z o.o.

Dane zebrane przy pomocy serwisu Tanie-Loty.com.pl nie są i nie będą udostępniane ani sprzedawane żadnym osobom trzecim. Dane osobowe, które podajesz podczas transakcji, wykorzystane są wyłącznie w celu jej realizacji. Mogą one również zostać w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje, dokonywane przy pomocy kart płatniczych. Podanie wymaganych danych jest warunkiem finalizacji transakcji.

Ważne: danych osobowych, podanych podczas transakcji i zatwierdzonych, nie można zmienić. Zostaną one umieszczone na rachunku bądź fakturze.

2. Administratorem i podmiotem opowiedzialnym za bezpieczne przechowywanie danych osobowych wprowadzonych przez użytkownika serwisu Tanie-Loty.com.pl w celu: dokonania subskrypcji do newslettera ofertowego lub rejestracji w Społeczności Podróżników, należącej do Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.com.pl, jest wydawca serwisu - firma Artweb-Media Sp. z o.o. sp. k.

Dostęp do danych osobowych użytkowników,w  postaci adresów email powierzono właścicielowi serwera, na którym znajduje się Serwis, firma IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 2, 80-137 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, z kapitałem zakładowym 50.000 złotych, NIP: 5832736211, REGON: 192478853, właściciel serwisu internetowego www.iq.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „IQ.PL”. IQ.PL jest zobowiązana, aby nie wykorzystywać do celów innych niż ustalone ani nie udostępniać danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom i osobom trzecim.

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania go na Twoje konto e-mail. Przekazane przez Ciebie w tym celu dane osobowe są bezpieczne i wykorzystywane wyłącznie w ww. celu. Również prowadząc bezpośrednią korespondencję z pracownikami serwisu możesz być pewny, że pozyskane w jej trakcie dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia Ci satysfakcjonującej odpowiedzi.

1) Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu zapisu do newslettera, znajdującym się na stronie Tanie-Loty.com.pl wykorzystywane będą przez Artweb-Media wyłącznie w celu regularnego wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami o cenach biletów lotniczych, konkursach oraz informacjami handlowymi bądź reklamami. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanego adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Artweb-Media.

2) Adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zapisu do newslettera, znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Artweb-Media wyłącznie w celu wysyłki zamówionego newslettera. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe zebrane przez serwis Tanie-Loty.com.pl mogą zostać udostępnione organom państwowym w wyjątkownym przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, umotywowana wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

Zabezpieczenie danych osobowych

Dbamy o jak najlepsze zabezpieczenie danych osobowych pozyskiwanych za pomocą naszego serwisu. Komunikacja pomiędzy serwerem a Twoim komputerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są odpowiednio przed wglądem osób trzecich.

Pliki cookies

Plikami cookies nazywane są niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, dzięki którym na komputerze odwiedzającego stronę zapisywane są pewne dane. Cookies wysyłane są z serwera Tanie-Loty.com.pl i zapisywane na dysku twardym komputera, którego używa użytkownik. Korzystanie z cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, adresowych, ani innych poufnych informacji zapisanych na komputerze użytkownika. Cookies nie są w żaden sposób szkodliwe.

Z uwagi na komfort korzystania z serwisu przez Użytkownika zaleca się nie blokować w przeglądarce opcji używania plików cookies. Zastosowanie techniki plików cookies umożliwia Ci bowiem korzystanie z serwisu Tanie-Loty.com.pl i rezerwację biletu lotniczego.

Ważne: pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, aby umożliwić usprawnienie pracy serwisu.

  

Newsletter

Newsletter Tanie-Loty.pl jest usługą polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi drogą elektroniczną gazetki elektronicznej zawierającej informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:

  • dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.tanie-loty.pl swojego adresu e-mail,
  • posiadać aktywny adres e-mail.

Z chwilą dokonania zamówienia, w sposób, o którym mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

Użytkownik w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka) lub kierując do Tanie-Loty.pl oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. Tanie-Loty.pl potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera, Tanie-Loty.pl zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Newslettera. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

Postanowienia końcowe

Zmiany w polityce prywatności serwisu Tanie-Loty.com.pl mogą być wprowadzone w każdym czasie. Zmodyfikowana polityka prywatności zostanie opublikowana na stronach serwisu, a jej zasady wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na stronie Tanie-Loty.com.pl.