Treść strony

Wyszukiwarka biletów lotniczych

przelot złożony
1 pasażer
 • Dorośli od 18 lat-1+
 • Młodzież 12-18 lat-0+
 • Dzieci 2-12 lat-0+
 • Niemowlęta do 2 lat-0+
 • Wybierz
Szukaj
 • polska firma
 • 20 lat na rynku
 • 500 000 klientów
 • bezpieczne płatności
 • gwarancja najniższej ceny
Tanie loty. Szybko i wygodnie.

Regulamin konkursu "Najciekawsza podróż za mniej niż 1000 zł".

Regulamin konkursu "Najciekawsza podróż za mniej niż 1000 zł".

 

 I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania konkursu Społeczności Podróżników Tanie-loty.pl "Najciekawsza podróż za mniej niż 1000 zł", dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatora.

 2. Organizatorem Konkursu jest Artweb-Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bacciarellego 8D/4.

 3. Fundatorami nagród w Konkursie są: Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.pl, Travelbird.pl i wydawnictwo “Otwarte”.

 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Artweb-Media oraz członkowie ich rodzin.

 5. Konkurs odbędzie się w dniach od 04.04.2014 do 30.04.2014.

 II Zasady uczestnictwa

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie najciekawszej propozycji podróży, która jest możliwa do zrealizowania za kwotę mniejszą od 1000 zł za jedną osobę. Rozpoczęcie i zakończenie podróży musi być zlokalizowane w Polsce, a sama podróż nie może być dłuższa niż 14 dni.

2. Konkurs organizowany jest na blogu Społeczności Podróżników, znajdującym się pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/blogi/najnowsze.html

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu internetowego Społeczność Podróżników, dostępnego pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/spolecznosc

 4. Uczestnicy Konkursu zamieszczają samodzielnie wpis na blogu Społeczności Podróżników w kategorii “Konkurs- najciekawsza podróż za mniej niż 1000 zł”. Każdy Uczestnik może dodać tylko jeden wpis. 

 5. Wszystkie wpisy tworzone przez użytkowników podlegają moderacji. Akceptowane są jedynie wpisy autorskie i unikalne – niepublikowane wcześniej na żadnej innej stronie www. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania treści kopiowanej. Fotografie umieszczane we wpisach nie mogą naruszać niczyich praw autorskich.

 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza jednocześnie, że zna i akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.

7. Wpis opublikowany przez Uczestnika może zostać niedopuszczony do Konkursu na podstawie decyzji Redakcji. W szczególności odrzucone mogą zostać wpisy:

 • których autorem nie jest Uczestnik,

 • które zostały już wcześniej opublikowane,

 • niezgodne z tematyką Konkursu,

 • obrażające i upokarzające inne osoby

 • niecenzuralne, pornograficzne.

III Przebieg Konkursu

1. Wpisy konkursowe dodawane przez Uczestników będą publikowane na blogu Społeczności Podróżników.

2. Zarejestrowani Użytkownicy serwisu Społeczność Podróżników mogą dodawać wpisy konkursowe przez cały czas trwania Konkursu. 

3. Wpis dodany na blogu przez Uczestnika automatycznie kwalifikuje go do Konkursu (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt II ppkt 6). Aby dołączyć do konkursu nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie ze strony Uczestnika.

4. Spośród wszystkich zakwalifikowanych wpisów, dodanych przez Użytkowników Społeczności Podróżników w dniach od 07-04-2014 do 29-04-2014 jury redakcyjne subiektywnie wybierze jeden wpis, który otrzyma "Nagrodę Redakcji" - iPada Mini.

5. Wpisy biorące udział w Konkursie oceniane będą przez Redakcję m.in. pod kątem zasadniczych kryteriów:

 • merytorycznego (doboru i realizacji tematu),

 • stylistycznego i ortograficznego (w odniesieniu do tekstu),

 • artystycznego (walory estetyczne, wartości artystyczne każdego tekstu),

 • przystępności dla odbiorcy (optymalna długość utworu, formatowanie tekstu i grafik,

 • popularności (liczby odsłon, udostępnień w sieciach społecznościowych, komentarzy, kliknięć “lubię to” itp.),

5a. Wszystkie wpisy będą również rywalizowały o "Nagrodę Społeczności" - pobyt dla 2 osób w Zakopanem (2 noclegi w Hotelu Grand Nosalowy Dwór**** ze śniadaniami i obiadokolacją) ufundowany przez Travelbird.pl, która trafi do autora wpisu, który zdobędzie największą łączną liczbę "polubień" od Internautów. Na łączną liczbę "polubień" składają się: Facebook "Lubię to" i "udostępnij", "G+" (polubienia w serwisie G+) i "Tweetnij" (polubienia w serwisie Twitter). Liczba ta zostanie wyliczona przez system Addhis (addthis.com), który jest zainstalowany w serwisie Tanie-Loty.com.pl.

6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej bądź sprzecznej z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami konkurencji (m.in. spamowanie na stronach Serwisu oraz innych serwisów internetowych, manipulacja wyświetleniami, zakładanie fikcyjnych kont, obrażanie innych Uczestników etc.), są zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o zaistnienie takich naruszeń, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Konkursu, usunąć jego wpis, a nawet zablokować konto Użytkownika Serwisu.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu  Konkursu, dnia 30 kwietnia 2014 r. Informacja o wyniku Konkursu pojawi się na blogu Społeczność Podróżników. Organizator zobowiązuje się poinformować laureata o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej wewnątrz serwisu Społeczność Podróżników lub poczty email (na adres email przypisany do konta użytkownika w Serwisie). Wiadomość zostanie wysłana do laureata przez użytkownika Redakcja Tanie Loty po opublikowaniu wyników konkursu.

8. Akceptując Regulamin, Uczestnik zaświadcza, że zna i rozumie zasady Polityki Prywatności Serwisu oraz wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych treści, grafik, zdjęć, itp. użytych we wpisie na blogu oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot promowanie Konkursu oraz relacjonowanie jego przebiegu (w tym umieszczenie zdjęć na na stronach serwisu internetowego Społeczność Podróżników oraz profilu Tanie Loty na Facebooku).

9. Autorzy wpisów z chwilą ich zamieszczenia w serwisie Społeczności Podróżników, upoważniają Organizatora do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.

IV Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda Redakcji: Apple iPad mini WiFi 16GB,

Nagroda Społeczności: pobyt dla 2 osób w Zakopanem (2 noclegi w Hotelu Grand Nosalowy Dwór**** ze śniadaniami i obiadokolacją) ufundowany przez Travelbird.pl

oraz nagrody pocieszenia 5 książek od wydawnictwa Otwarte.

Sposób dystrybucji nagród w Konkursie

Uczestnik, któremu przyznana została nagroda, powinien w terminie do 90 dni od ogłoszenia wyników przekazać Organizatorowi swoje dane korespondencyjne lub adres email (w zależności od formy zdobytej nagrody) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości w serwisie Społeczność Podróżników, wysłanej przez laureata z jego osobistego konta w tym serwisie do użytkownika Redakcja Tanie Loty lub poprzez email zwrotny, aby umożliwić wysyłkę nagrody. W przypadku przekroczenia tego terminu Organizator odstępuje od wysłania nagrody.

V Prawa autorskie

1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego tekstu, zdjęcia, grafiki, itp. oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację wpisu przez Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wpisy, dodane przez Uczestnika, które nie spełniają powyższych wymagań.

VI Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie miesiąca kalendarzowego od momentu opublikowania wyników Konkursu na stronach serwisu Społeczności Podróżników.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę użytkownika na serwisie Społeczność Podróżników oraz telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą emailową lub telefoniczną.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej serwisu Tanie-Loty.com.pl pod adresem:

http://www.tanie-loty.com.pl/blogi/1272-regulamin-konkursu-najciekawsza-podroz-za-mniej-niz-1000-zl.html 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni po opublikowaniu ich na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownicy zostaną o zmianach uprzedzeni.

Alerty cenowe

Ustaw gdzie i kiedy chcesz lecieć, a my zajmiemy się resztą!