Atrakcje turystyczne

by Ewa     0   4  
 
5.0 (1)
Pałac Królewski, Muzeum Miejskie Wrocławia.
Muzeum zostało założone 1 stycznia 2000 r., a w 2009 r. otrzymało nową siedzibę w Pałacu Królów Pruskich, przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu. Główną część ekspozycji stanowi wystawa "1000 lat historii Wrocławia", na której pokazano dzieje miasta od czasów średniowiecza po współczesność. Zgromadzono nań ponad 3 tysiące eksponatów, m. in. ze zbiorów własnych Muzeum, zasobów prywatnych kolekcjonerów, muzeów regionalnych całej Polski, Muzeum Narodowego w Warszawie czy Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielką atrakcję stanowią także drobiazgowo zrekonstruowane komnaty królewskie, a także barokowy ogród na tyłach pałacu. Skrzydło zachodnie zajmuje Galeria Wrocławskiej Sztuki XIX i XX wieku.
Muzeum czynne od wtorku do piątku w godzinach od 1000 do 1700
w soboty i niedziele od 1000 do 1800 w poniedziałek Muzeum nieczynne
Ceny biletów:
• normalny - 15 zł
• ulgowy - 10 zł
• grupowy (powyżej 20 osób) - 10 zł/osoba
• rodzinny - 30 zł
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Basteja przy Baszcie Tkaczy w Stargardzie
Basteja przy Baszcie Tkaczy w Stargardzie została wzniesiona w XVI w. z myślą o nowym sposobie obrony obwałowań miejskich, opartym o broń palną. Na ścianach zewnętrznych rozmieszczone zostały liczne otwory strzelnicze. Na górze budowli znajdowała się platforma do ustawiania armat.
W XIX wieku basteja utraciła znaczenie militarne. Została podwyższona o jedno piętro i przystosowana do funkcji mieszkalnych.
W 1945 roku basteja została zniszczona i przez kilka dekad pozostawała w ruinie. Została odbudowana w latach 1979 –1980, a jej wnętrze przystosowano do funkcji muzealnych.
Basteja przy Baszcie Tkaczy jest jedną z trzech budowli tego typu w Stargardzie. Są one unikatem w skali Pomorza. Basteja, Kolegiata pw. NMP Królowej Świata i mury obronne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata  w Stargardzie
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata jest to najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego i Środkowego, najwyżej sklepiony kościół w Polsce (32,5 m) i najpiękniejszy gotycki kościół ceglany. Budowę kościoła drewnianego rozpoczęto w 1292 roku. Świątynia w obecnym kształcie jest dziełem Henryka Brunsberga, który przebudował kościół na przełomie XIV i XV wieku. Kościół jest dwuwieżową bazyliką z wieńcem kaplic. Wieże zdobione tzw. blendą stargardzką. W kościele zachowały się oryginalne polichromie z XV wieku, witraże z XIX i pocz. XX wieku oraz piętnastowieczny ołtarz główny. Kolegiata pw. NMP Królowej Świata rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.

by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Mury obronne w Stargardzie
Mury obronne powstały w II połowie XIII w. na miejscu dawnych drewniano-ziemnych obwałowań. Nowy mur był ceglano-kamienny o wysokości do 6 m. W XV i XVI w. mury zmodernizowano, podwyższając je nadbudową z cegły. Wybudowano także 45 czatowni, 9 baszt o wysokości do 30 metrów oraz dobudowano dwie nowe bramy. Długość obwarowań miejskich wynosiła łącznie 2 260 m. W XIX większość obwarowań zlikwidowano, rozebrano część murów, zniwelowano wały, zasypano fosy. Do dziś pozostały odcinki murów liczące łącznie 1 040 m, 4 baszty i 3 bramy. Mury obronne miasta rozporządzeniem Prezydenta RP z 17 września 2010 r. uznane zostały za Pomnik Historii.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Brama Wałowa w Stargardzie
Brama Wałowa w Stargardzie wznoszona była od XV do XVII wieku. Posiadała najbardziej rozbudowane przedbramie składające się z wysuniętego przed wały i mury obronne półkolistego barbakanu, bramy przedniej i bramy wewnętrznej. Zostało ono rozebrane w 1780 roku. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy szczyty i dach, ich odbudowę rozpoczęto w 1960 roku. Nazwa bramy nawiązuje do istniejącego przed budową murów wału wokół dawnego grodu kasztelańskiego.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Dom Protzena w Stargardzie
Kamienica gotycka (Dom Protzena, Stary Dom) w Stargardzie to dom wzniesiony w około XV w. Pierwotnie składał się z wysokiej części parterowej, w której wydzielony był między innymi kantor oraz trzech lub czterech poziomów magazynowych. Płaszczyznę ściany wypełniono „blendą stargardzką”, zaczerpniętą z dekoracji wieży północnej obecnej Kolegiaty NMP. Kamienicę przebudowano około połowy XVII w. a następnie w XIX w. W 1945 r. uległa zniszczeniu. W latach 1951 – 1959 została odbudowana. Obecnie jest to Państwowa Szkoła Muzyczna.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Brama Pyrzycka w Stargardzie
Brama Pyrzycka w Stargardzie, pierwotnie w formie bezwieżowej wznoszona była na przestrzeni XIII – XV w. W połowie XV wieku została przebudowana na bramę szczytową. W II połowie XV wieku wzmocniono ją gardzielą i przedbramiem, które spłonęło w 1666 roku, a w 1790 roku ostatecznie je rozebrano. W XVIII wieku bramę przystosowano do funkcji mieszkalnych. Do dziś stanowi ona odwzorowanie dawnej świetności miasta.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Ratusz  w Stargardzie
Ratusz w Stargardzie wznoszony był od połowy XIII w. To najokazalszy spośród średniowiecznych tego typu obiektów na Pomorzu. Wielki pożar w 1635r. strawił ratusz i wraz z nim również archiwum miejskie. Po tym kataklizmie powstał szczyt wschodni Ratusza. W końcu XIX w. regotyzowano bryłę budynku, wprowadzając nowe detale. Ratusz został zniszczony ponownie w 1945 r. Odbudowany w latach 1948 -1961 obecnie jest siedzibą Rady Miejskiej oraz niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Odwach  w Stargardzie
Odwach w Stargardzie, to pochodząca z XVIII w. kamienica mieszczańska z zapleczem na pierwszym piętrze, które zaopatrzono w podcienie i dach mansardowy. Budowla ta służyła jako wartownia dla załogi wojsk Fryderyka Wilhelma I, później jako urząd miar i biblioteka. Po zniszczeniach wojennych, budynek odbudowano w latach sześćdziesiątych. Jego wygląd zewnętrzny został wiernie odtworzony, z tym że wnętrze połączono z sąsiednią kamieniczką i przystosowano do potrzeb placówki muzealnej
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Brama Młyńska i Spichlerz w Stargardzie
Brama Młyńska w Stargardzie zwana również Bramą Wodną lub Bramą Portową została zbudowana na początki XV w. Pierwotnie dwie wolnostojące wieże połączone były drewnianym mostem, który ostatecznie zastąpiono murowaną budowlą z przejazdem. Nazwa bramy nawiązuje do młyna, który do połowy XVIII w. wznosił się nad rzeką. Brama Młyńska od wieków stanowiła symbol miasta. Jej sylwetka przedstawiana była na pieczęciach oraz była jednym z elementów dawnego herbu miejskiego. Brama Młyńska stanowi unikat w skali europejskiej.

Spichlerz został zbudowany z cegły w 1685 r. nad kanałem Młynówki. Jest jedynym tego typu zbytkiem na Pomorzu Zachodnim. Zboże skupowane w średniowieczu z terenu ziemi stargardzkiej i pyrzyckiej było dostarczane transportem lądowym i wodnym rzeką Iną. W XVIII w. w spichlerzu znajdowała się faktoria solna. W XIX w. ponownie składowano w nim zboże. W 1945 r. podczas bombardowania spichlerz został spalony, jego odbudowa nastąpiła w latach 1975 -1980.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Baszta Morze Czerwone w Stargardzie
Baszta Morze Czerwone w Stargardzie to najokazalsza baszta miejska w Polsce, o wysokości 34 metrów, która wybudowana została około 1500 r. Nazwa baszty związana jest z krwawą potyczką w okresie wojny trzydziestoletniej. Inne legendy mówią i zrzucaniu skazańców, po których zostawały czerwone ślady. Podstawa baszty stanowiła kiedyś loch więzienny przebity w 1860 r. Baszta posiada trzy tarasy widokowe, z których rozciąga się wspaniały widok na Stargard i okolice.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Kościół  św. Ducha w Stargardzie
Kościół św. Ducha w Stargardzie to neogotycki kościół murowany, który powstał w latach 1874 -1877 jako czwarta świątynia w tym miejscu. Jest to kościół o kształcie salowym, przykryty drewnianym dwuspadowym dachem z charakterystycznymi dla zborów ewangelickich emporami, i zwróconym w stronę zachodnią prezbiterium. W czasie uroczystości Zielonych Świątek 20 maja 1945 r. odprawiona została tu pierwsza w Stargardzie msza święta z udziałem polskich osadników.
by Ewa     0   1  
 
0.0 (0)
Klasztor Panagia Spiliani  na wyspie Nisyros
Klasztor Panagia Spiliani położony jest na wysokości około 125 m, w drodze na górę Ambelos.
Na jego terenie znajdują się dwie świątynie, kapliczka udekorowana ikonami oraz jaskinia, uważana za święte miejsce cudów i uzdrowień. Mury Klasztoru Panagia Spiliani, czyli Błogosławionej Panny Marii z Jaskini skrywają znalezioną w jaskini ikonę. Wiąże się z nią coroczna tradycja, kiedy to 15 sierpnia przez miasto przechodzi uroczysta procesja. To jedyny dzień w roku, w którym ikona zniesiona (po 130 stromych kamiennych schodach) na plecach wiernych prezentowana jest szerokiej publiczności.

by Anna     0   1  
 
0.0 (0)
Zamek Neuschwanstein
Zamek znajduje się niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech
Zamek został zbudowany dla króla bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha. Neuschwanstein jest najsławniejszym spośród zamków Ludwika II i jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Niemiec. Wznosi się na szczycie stromego, skalistego wzgórza nad przełomem rzeki Pöllak.

Neuschwanstein był pierwowzorem zamku Śpiącej Królewny w Disneylandach i scenografią dla wielu filmów.
by Ewa     0   4  
 
4.7 (1)
XIV-wieczna twierdza  Joanitów, Kos
Przy wejściu do portu Kos, na Wyspie Kos znajduje się XIV-wieczna twierdza Joanitów wzniesiona w 1315 r. przez rycerzy Zakonu św. Jana z Jerozolimy, którzy władali wyspą w latach 1314-1523. Po roku 1523 twierdza, która już wcześniej służyła do kontroli wybrzeża Turcji i ochrony w czasach wypraw krzyżowych została przejęta przez Turków i do 1908 r. służyła jako koszary wojskowe. Zamek oddzielony był od wyspy fosą, jednak w latach 20. XX wieku fosę zasypano. W 1933 r. silne trzęsienie ziemi zniszczyło wszystkie wewnętrzne zabudowania twierdzy, zostały tylko mury zewnętrzne. Odrestaurowane mury obronne zostały udostępnione turystom. Cena biletu wstępu 4 euro.

polskazachwyca.pl