Treść główna

Klasztor św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach

Monaster św. Michała Archanioła, zwany też Monasterem Wydubickim, to klasztor męski, założony w latach 70-tych XI wieku. Z czasem budowy monasteru wiąże się legenda, która mówi, że po przyjęciu chrztu przez Kijów, mieszkańcy miasta niechętnie przyglądali się topieniu w Dnieprze słowiańskich bożków. Co więcej, modlili się otwarcie o ich powrót. W miejscu, gdzie jedno z takich bóstw chciało wypłynąć na brzeg, przezorni mnisi postanowili zbudować klasztor. Najstarszą budowlą klasztorną jest sobór, noszący to samo imię co cały kompleks klasztorny. Obecnie można w nim znaleźć pozostałości XII-wiecznych malowideł, oraz współczesną reprodukcję ikonostasu.

Nawigacja dodatkowa