Treść główna

Muzeum Adwokatury Polskiej

Jest to muzeum znajdujące się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16 gromadzące zbiory dotyczące historii zawodu adwokata w Polsce od końca XVIII wieku.Muzeum zostało powołane 20 listopada 1975 uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z inicjatywy adwokata Witolda Bayera. Pierwsza siedziba muzeum mieściła się przy ul. Lekarskiej 7. Jest jedną z najmniejszych placówek muzealnych w Warszawie. Zgromadzone zbiory prezentowane są w dwóch salach w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.Jednym z najciekawszych eksponatów jest oryginał pozwu sądowego z 1756 skierowanego do podstarosty sądowego województwa mińskiego Kazimierza Mikołaja Święcickiego przez Jana Dominika Czechowskiego przeciwko Adamowi Dawidowiczowi o zajazd przez niego folwarku Woyciesze, należącego do Czechowskiego. Większość eksponatów zgromadzonych przez muzeum zostało przekazanych przez adwokatów i ich rodziny. Zwiedzanie muzeum jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. W muzeum można zobaczyć m.in.dokumenty archiwalne,fotografie jak i pamiątki po znanych adwokatach.

Nawigacja dodatkowa