Treść główna

Kopalnia soli w Kłodawie

Charakterystyka firmy: -->Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Producent naturalnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in. Program zwiedzania -->Program zwiedzania obejmuje prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia człowiekowi niezapomniane wrażenia), przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego. Cennik dla turystów indywidualnych: bilet normalny - 40 PLN bilet ulgowy (emeryci i renciści) - 30 PLN bilet ulgowy (dzieci, młodzież, studenci) - 24 PLN usługa przewodnicka - 60 PLN (dla grup mniejszych niż 6 osób) Grafika:http://www.sol-klodawa.com.pl/turystyka

Nawigacja dodatkowa