Treść główna

Millennium Park w Chicago

Park Millennium w Chicago to park publiczny znajdujący się w centrum Chicago. Park położony jest nad brzegiem jeziora Michigan i obejmuje 24,5 akra powierzchni w północno-zachodniej części Parku Granta, który jest ograniczony ulicami Michigan Avenue, Randolph Street, Columbus Drive i East Monroe Drive. Park miał być otwarty w 2000 roku, niestety opóźnienia i błędy w planowaniu doprowadziły, że otwarcie Parku Milenijnego nastąpiło 16 lipca 2004 roku, czyli cztery lata później niż planowano. Opóźnienia w budowie i znaczne przekroczenie kosztów składano na karb złego planowania i wielu zmian konstrukcyjnych. Koszt budowy parku to 475 milionów. Tak duży koszt został pokryty z podatków mieszkańców Chicago i datków prywatnych darczyńców. Wkład miasta wyniósł 270 milionów. Trzydniowa ceremonia otwarcia zgromadziła około 300 000 osób. Park jest jednak okazały, świetny dla odpoczynku i rekreacji.

Nawigacja dodatkowa