Treść główna

Tatry

Najwyższy szczyt: Gerlach - 2655 m n.p.m. Długość: 57 km Powierzchnia: 785 km² Tatry leżą w Łańcuchu Tatrzańskim, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Tatry są objęte ochroną przez ustanowienie na ich obszarze polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przynależności do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Podczas epoki czwartorzędu w skałach rozwinęły się systemy jaskiń. W Polsce do tej pory na ich terenie odkrytych jest 800 jaskiń. Tatra ma bardzo bogatą faunę i florę. Obecnie Tatry są bardzo licznie odwiedzane, szczególnie ich polska część – chociaż jest mniejsza niż słowacka, to jednak liczba turystów jest tu znacznie większa. Rocznie polską część Tatr odwiedza około 3 mln osób.

Nawigacja dodatkowa