Zielony paszport! Już 13 krajów dołączyło do tego programu, aby ułatwić podróżowanie

Komisja Europejska przedstawiła 17 marca projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, czyli paszportu szczepionkowego. Ma on ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii Covid-19. Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej. Obecnie 13 państw UE uzgodniło zarys programu mającego na celu zapewnienie bezpiecznego podróżowania i pobudzenie turystyki w Unii po nieudanym sezonie letnim. Program Zielony Paszport dla podróży po UE bez Covid-19 nabiera tempa.

Minister turystyki Austrii Elisabeth Kostinger powiedziała, że kraje członkowskie uzgodniły szczegóły propozycji tzw. zielonego paszportu i przekaże je do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, by można je wprowadzić najpóźniej w czerwcu.

System składa się z certyfikatu potwierdzającego, że podróżny nie ma koronawirusa. Ma to być w postaci dowodu właściwego szczepienia, lub zaświadczenia o stanie zdrowia, jeśli niedawno wyzdrowiał po infekcji albo też niedawno uzyskał negatywny wynik testu na obecność wirusa.


Informacje te będą przechowywane na kodzie QR, powiązanym z systemem krajowym, a nie ze wspólnym systemem, co mogłoby budzić wątpliwości co do naruszeń ochrony danych.

Program obejmuje Austrię, Grecję, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Włochy, Maltę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here