Treść główna

Dom Uphagena w Gdańsku

Dom Uphagena – gdańska kamienica, powstała w latach 70. i 80. XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. Uphagen wprowadził się do niej 16 października 1779 o godz. 18:00, opuszczając zarazem swoje dotychczasowe mieszkanie w Starym Domu Ławy przy Długim Targu 45. Wykańczanie i wyposażanie obiektu trwało jednak jeszcze wiele lat, tak, że pierwsze przyjęcie w salonie odbyło się dopiero 24 stycznia 1787. Uphagen żył w niej do swojej śmierci w 1802 roku. Następnie przez cały XIX wiek kamienica należała do jego rodziny. Kamienica do dzisiaj zachowała swój pierwotny charakter. Stało się tak dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym spadkobiercom zmian w wystroju domu. Dzięki temu można było w 1911 utworzyć tu muzeum wnętrz. W 1944 jego wyposażenie zostało zdemontowane i ewakuowane, dzięki czemu znaczna jego część przetrwała wojnę i w latach 1993-98 została na powrót umieszczona w odbudowanej kamienicy. W czerwcu 1998 otworzono tu Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Jest to jedyna w Polsce i jedna z nielicznych w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII wieku udostępnionych do zwiedzania. W początku 2015 w kamienicy zrekonstruowano XVIII-wieczną izbę kucharki, w której umieszczono łóżko z siennikiem i pierzyną, stół, trzy oryginalne XVIII-wieczne krzesła, pociemniałe lustro, skrzynię na dobytek i klatkę na ptaki, a także kosz z ubrankami dziecięcymi do naprawy i cerowania.

Nawigacja dodatkowa