Treść główna

Muzeum Archeologiczne Biskupin

W 1933 roku podczas prowadzonych tutaj prac melioracyjno-irygacyjnych, poziom wody w jeziorze Biskupińskim opadł i ukazał oczom mieszkańców niezwykły skarb. Miejscowi chłopi nie domyślali się nawet, że to, co odkryli stanowi zabytek wysokiej klasy. Z wody wystawały fragmenty umocnień starożytnej osady. Później zaczęto także odnajdywać stare przedmioty. Niczego nieświadomi mieszkańcy Biskupina przeszliby nad sprawą do porządku dziennego, gdyby nie mądre dzieci, które doniosły o odkrytym skarbie swojemu nauczycielowi, Walentemu Szwajcerowi. Pedagog o biskupińskim odkryciu powiadomił prof. Józefa Kostrzewskiego z Poznania, który zadecydował o rozpoczęciu badań. Zostały one zapoczątkowane już w roku 1934 i kontynuowano je aż do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-1942 wykopaliska prowadził specjalny oddział niemiecki, który szukał na terenie osady cech pragermańskich. Gdy to się nie udało, zasypano znaleziska piaskiem. Niektórych nie udało się już uratować. Po zakończeniu wojny prace rozpoczął Zdzisław Rajewski. Odkryty przez archeologów gród w Biskupinie był tak cenny, że postanowiono, że jako jedyny w Polsce zabytek, zostanie objęty specjalnym programem długoterminowej konserwacji. Dzięki temu będziemy mogli długo cieszyć się perełką kultury łużyckiej, która w 1994 roku została uznana za pomnik historii Polski. CENNIK: JEDNORAZOWE BILETY WSTĘPU (w cenie biletu zwiedzanie rezerwatu i ekspozycji - ok. 2 godz. oraz seans filmu pt. " Biskupin - pomnik historii" - ok. 30 min. Ponadto w sezonie turystycznym, od maja do września, na terenie rezerwatu można obserwować pokazy rekonstruktorów dawnych rękodzieł ): Normalny – 10 zł Ulgowy – 8 zł (młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury, osoby niepełnosprawne) Opiekunowie grup (1 na 15 podopiecznych) – wstęp wolny Dzieci do lat 5 – wstęp wolny Opiekunowie osób niepełnosprawnych– wstęp wolny OPŁATY ZA ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM: (zwiedzanie rezerwatu i ekspozycji ok. 2 godz.) W języku polskim – 80 zł W języku angielskim – 150 zł W języku niemieckim – 150 zł

Nawigacja dodatkowa