Treść główna

Chreszczatyk

Główna arteria miejsca Kijowa stanowi zabytek z czasów niezbyt chlubnego okresu w dziejach miasta. Oto bowiem w latach pięćdziesiątych XX wieku zdecydowano się wreszcie odbudować zniszczoną podczas wojny zabudowę okolic Chreszczatyku. Zamiast powrotu do przedwojennego charakteru alei, zdecydowano się jednak na ówczesną nowoczesność. Budynki zbudowano więc w czystym stylu socrealistycznym, zachowując wyjątkowo niewiele odniesień do przeszłości tego miejsca. Jednak dopiero porównując socrealistyczną zabudowę Chreszczatyku z pozostałościami po dawnych obiektach (np. Brama Ladska czy budynek Filharmonii Narodowej), widać jak ucierpiała kijowska architektura na zmianie stylistyki. Aleja prowadzi też na słynny Majdan Nezależnosti.

Nawigacja dodatkowa