Wyszukiwarka biletów lotniczych

przelot złożony
1 pasażer
  • Dorośli od 18 lat-1+
  • Młodzież 12-18 lat-0+
  • Dzieci 2-12 lat-0+
  • Niemowlęta do 2 lat-0+
  • Wybierz
Szukaj
  • polska firma
  • 20 lat na rynku
  • 500 000 klientów
  • bezpieczne płatności
  • gwarancja najniższej ceny
Tanie loty. Szybko i wygodnie.

Treść główna

Regulamin Programu Rabatowego

 § 1

DEFINICJE

Niżej wymienione pojęcia, używane w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć następująco:

1. Artweb-Media  - wydawca serwisu: Tanie-Loty.com.pl,  z siedzibą pod adresem: ul. Jemiołowa 60, 55-003 Wojnowice, NIP: 8862422619. "Artweb-Media" jako wydawca serwisu i organizator Programu Rabatowego jest w treści niniejszego Reulaminu wymiennie nazywany "Organizatorem".

2. Klient – każda osoba, która nabyła bilet lotniczy za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.com.pl.

3. Partner - podmiot współpracujący z Artweb-Media, oferujący rabaty na swoje produkty bądź usługi w ramach Programu Rabatowego. Lista Partnerów znajduje się na Stronie Programu.

4. Program Rabatowy – program oparty na współpracy z Partnerami Organizatora, polegający na udostępnieniu wszystkim Klientom zniżek na produky i usługi Partnerów. Zasady Programu Rabatowego określone zostały niniejszym regulaminem.

5. Voucher rabatowy - indywidualny, dedykowany kod lub link, uprawniający Klienta do zakupu towarów i usług Partnera Organizatora z określonym przez niego rabatem, wysyłanym indywidualnie do każdego z Klientów Organizatora drogą elektroniczną, wraz z elektronicznym potwierdzeniem rezerwacji biletu lotniczego lub hotelu.

6. Strona Programu - strona WWW znajdująca się pod adresem https://www.tanie-loty.com.pl/o-nas/program-premiowy, określająca zasady Programu Rabatowego oraz prezentująca profile Partnerów Organizatora i wysokości rabatów dostępnych dla Klientów.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu Rabatowego.

2. Organizatorem Programu Rabatowego jest Artweb-Media sp z o.o., wydawca serwisuTanie-Loty.com.pl. W celu realizacji Programu Rabatowego Organizator uprawniony jest do podejmowania współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością promocyjną i marketingową na rzecz Organizatora.

3. Program Rabatowy jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów Organizatora.

4. Program Rabatowy ma charakter stały. Organizatorowi przysługuje prawo zawieszenia bądź skrócenia okresu obowiązywania Programu bez podania przyczyny. Zakończenie Programu Rabatowego zostanie ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na stronie www.tanie-loty.com.pl.

 § 3

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE RABATOWYM

1. Uczestnikami Programu Rabatowego mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Udział Klienta w Programie Rabatowym jest nieoboziązkowy, dobrowolny i bezpłatny. Do każdej rezerwacji przydzielany jest jeden zestaw voucherów rabatowych. Korzystanie z voucherów rabatowych oznacza, że Klient zapoznał się z zasadami Programu Rabatowego, w szczególności z niniejszym Regulaminem, i je akceptuje.

 § 4

ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOM PROGRAMU RABATOWEGO

1. Klientom, którzy spełnili warunki określone w §3 Regulaminu przysługuje prawo do skorzystania z voucherów rabatowych.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję voucherów rabatowych wśród Klientów jest Organizator. Organizator jest zobowiązany dołączać pakiet voucherów rabatowych do każdego elektronicznego potwierdzenia rezerwacji biletu lotniczego wysyłanego do Klientów.

3. Wysokości rabatów oraz sposób ich wykorzystania u poszczególnych Partnerów Organizatora są określone na podstronach Strony Programu oraz na voucherach rabatowych.

4. Poszczególne vouchery rabatowe są wielokrotne (tzn. że jeden Klient może skorzystać z danej zniżki więcej niż 1 raz) oraz okresowe. Czas obowiązywania poszczególnych voucherów jest indywidualnie ustalany przez każdego z Partnerów Programu Rabatowego. Informacje o czasie ważności każdego z voucherów są przekazywane wszystkim Klientom w elektronicznym potwierdzeniu rezerwacji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na stronach Partnerów, utrudniające skorzystanie z voucherów rabatowych.

6. W wyjątkowym przypadku dystrybucję voucherów rabatowych Organizator może powierzyć Partnerowi.

§ 5

REKLAMACJE I SKARGI

1. Reklamacje i skargi dotyczące Programu Rabatowego powinny być zgłaszane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Reklamacja/skarga powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

3. O postępnach w procesie rozpatrywania reklamacji bądź skargi Klient będzie na bieżąco powiadamiany przez Organizatora. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową bądź, w razie konieczności, pocztą przez Organizatora lub Partnera.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi wniosku.

      § 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

      § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program Rabatowego może łączyć się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, które posiadają odrębne regulaminy.

2. Regulamin jest dostępny na stronie Programu Rabatowego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Programu Rabatowego. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Programu obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.tanie-loty.com.pl.

4. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2010.

Nawigacja dodatkowa