Ze względu na strajki odwołali twój lot? Nie masz co liczyć na odszkodowanie! Zapadł wyrok sądu

Sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii stanął po stronie Ryanaira i tym samym uznał, że linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty rekompensat w przypadku, gdy zakłócenia lotów powodowane są przez strajki prowadzone przez związki zawodowe.

Wyrok sądu i przepisy UE

Wyrok sądu jest dość znamienny, bo zmienia sposób interpretacji przepisów zawartych w rozporządzeniu EU 261. Zgodnie z rozporządzeniem, zobowiązania przewoźników lotniczych nie obejmują przypadku, gdy odwołanie lotów jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W rozporządzeniu jako nadzwyczajne okoliczności wymienione są:

  • destabilizacja polityczna,
  • warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,
  • zagrożenie bezpieczeństwa,
  • nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu,
  • strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

Do tej pory linie lotnicze stosowały się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który orzekł że za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznawało się za okoliczności wyjątkowe. Jako przyczyna podany był argument, że każdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby.

Jednak obecny wyrok sądu apelacyjnego w Wielkiej Brytanii zwolnił Ryanaira z obowiązku wypłaty rekompensat z tytułu EU261 w przypadku, gdy zakłócenia lotów powodowane są przez strajki prowadzone przez związki zawodowe pracowników danej linii. Sąd orzekł, iż strajki te stanowią nadzwyczajne okoliczności i są całkowicie poza kontrolą linii lotniczej. Wyrok dotyczy strajków z 2018 roku, jednak może mieć wpływ na rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie w innych przypadkach.

Sędzia Iain Hughes stwierdził:

każdy sąd chętnie zaakceptuje fakt, że warunki zatrudnienia stanowią element prowadzenia linii lotniczych, ale nie znaczy to, że problem z warunkami zatrudnienia musi być nieodłączny, a przeanalizowanie przyczyny lub źródła problemu jest po stronie sądu. Z zasady żadna linia lotnicza nie jest w stanie kontrolować żądań stawianych przez związki zawodowe. Wszystkie linie lotnicze, niezależnie od tego, czy są własnością państwa, czy akcjonariuszy, podlegają sprzecznym interesom i nie mogą zgodzić się na wszystkie żądania, które są wobec nich zgłaszane przez związki zawodowe. Linie lotnicze muszą uwzględniać znacznie szerszy zakres interesów, w tym interes samego przedsiębiorstwa, interes pasażerów, interes pracowników niestrajkujących oraz interes właścicieli, muszą także mieć na uwadze konkurencję na rynku.

Jak i czy wyrok sądu apelacyjnego wpłynie na prawa pasażerów dowiemy się zapewne już wkrótce.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – sprawdź, na co możesz liczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here