Unia Europejska nie popiera zamykania granic

Blokowanie granic w strefie Schengen to nie jest najlepsze rozwiązanie. Rada UE przyjęła zalecenia w walce z koronawirusem. Pośród nich są wprowadzenie ciemnoczerwonych stref, wzmożone zasady testowania i kwarantanny i odradzanie podróży które nie są niezbędne.

Nowe ustalenia spowodują dodanie do kategorii zielonych, pomarańczowych, czerwonych i szarych stref nowego koloru – ciemnoczerwonego. Będzie on umieszczany na cotygodniowej mapie publikowanej przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób).

Strefy ciemnoczerwone

Strefy ciemnoczerwone to regiony, w których skumulowany w ciągu 14 dni wskaźnik zgłaszania przypadków koronawirusa wynosi co najmniej 500 na 100 tys. osób.


Państwa członkowskie mają zniechęcać do podróży które nie są istotne, ale według zaleceń nie powinny blokować granic szczególnie w przypadku niezbędnych podróży.

Zalecane testy na koronawirusa

Rada zaleca państwom członkowskim obowiązek wymagania od osób podróżujących z obszaru sklasyfikowanego jako ciemnoczerwony kwarantanny i/lub badań na COVID-19 przed podróżą. Podobne środki mogłyby mieć zastosowanie do obszarów, w których występuje duża liczba wariantów budzących obawy.

W komunikacje Rady czytamy:

Biorąc pod uwagę wzrost zdolności do przeprowadzania testów na COVID-19, zalecenie zostało również zmienione, tak aby dać państwom członkowskim możliwość wymagania od podróżnych przybywających z obszarów pomarańczowych, czerwonych i szarych przeprowadzenia testu przed podróżą.

Osoby, które mieszkają w regionach przygranicznych i przekraczają granicę codziennie lub często, na przykład w celach zawodowych, naukowych lub rodzinnych, nie powinny być zobowiązane do poddawania się testom lub kwarantannie. Jeżeli zostanie wprowadzony wymóg testowania, częstotliwość tych testów powinna być „proporcjonalna”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here