To już naprawdę koniec strajku w LOT!

Dzisiaj w nocy doszło do porozumienia pomiędzy zarządem Polskich Linii Lotniczych LOT oraz zarządami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych. O 2.30 podpisano dokument, w którym obie strony zadeklarowały ostateczny koniec strajku w LOT.

Najważniejsze postanowienia porozumienia:

  • Zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada 2018 r.
  • Przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października br.
  • Uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota
  • Zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową
  • Przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w Spółce regulaminie wynagradzania. (Na podstawie przyjętego harmonogramu spotkań, począwszy od 7 listopada br.)

Najważniejszą informacją dla podróżnych jest natomiast zobowiązanie do nie przeprowadzania kolejnych strajków.

W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy:

(…) strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i postanowień zawartego Porozumienia.

Porozumienie obejmuje również obustronne zobowiązanie do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych dotyczących wzajemnych relacji stron w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Jeśli Twój lot nie odbył się sprawdź jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here