Nagłówek strony

Wyszukiwarka biletów lotniczych

przelot złożony
1 pasażer
 • Dorośli-1+
 • Dzieci-0+
 • Wiek dziecka 1-8+
 • Wiek dziecka 2-8+
 • Wiek dziecka 3-8+
 • Wiek dziecka 4-8+
 • Wiek dziecka 5-8+
 • Wiek dziecka 6-8+
 • OK
Szukaj
 • polska firma
 • 20 lat doświadczenia
 • 500 000 klientów
 • bezpieczne płatności
 • gwarancja najniższej ceny
Wszystkie linie lotnicze. Rezerwuj wygodnie.

Treść główna

Jakie pakiety ubezpieczeniowe oferujecie?

Oferujemy 3 rodzaje pakietów:

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podóży
 • Koszty leczenia + Assistance + Bagaz + NNW
 • Koszty leczenia + Assistance + Bagaz + NNW + Koszty rezygnacji z podróży

Jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziesz mógł wyruszyć w zaplanowaną podróż, Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów rezygnacji z podróży lub biletu lotniczego maksymalnie do kwoty 10 000 PLN na osobę.

W przypadku wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów biletu, gdy zachoruje ktoś z jego najbliższych krewnych.

W przypadku gdy podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub będziesz cierpiał wskutek nagłego zachorowania, ubezpieczenie pokryje 100% kosztów Twojego leczenia poza granicami kraju zamieszkania wraz z kosztami transportu, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia 20 000 EUR.

Koszty rezygnacji z podróży to przewidziane w mowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem.Zatem wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku i przerwania podróży w jej trakcie. Potrzebne jest wykupienie pakietu Assistance i NNW.

Sprzęt fotograficzny, audio-video łącznie z jego wyposażeniem, jak i biżuteria, stanowiące bagaż podręczny ubezpieczającego, ubezpieczone są wyłącznie gdy stanowią bagaż będący pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego i jedynie do wysokości jednej trzeciej sumy ubezpieczenia.

Szczegółowy opis pakietów dostępny jest tutaj.

Aktualności

Ciekawostki

Poradnik

Alerty cenowe

Ustaw gdzie i kiedy chcesz lecieć, a my zajmiemy się resztą!

Nawigacja dodatkowa