Wysoce zakaźna choroba na pokładzie samolotu w Jasionce. To był dobry trening

W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbywa się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18. W ćwiczeniu uczestniczy ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

Zakaźna choroba na pokładzie samolotu

Na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka został przeprowadzony praktyczny epizod reagowania i prowadzenia działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Konkretnie chodziło o podejrzenie wystąpienia choroby wysoce zakaźnej na pokładzie samolotu wykonującego lot rejsowy do Jasionki k/Rzeszowa.

Ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18
Fot. Materiały prasowe Rzeszów Airport

Zasadniczym celem ćwiczeń jest zainicjowanie szeregu działań związanych z reagowaniem na tego typu zagrożenia. Wiąże się to z całym procesem zarządzania kryzysowego związanym z:

  • przyjęciem zgłoszenia
  • zadysponowaniem specjalistycznego sprzętu do reagowania na choroby wysoce zakaźne
  • realizacją procedur epidemiologicznych

Ponadto, niezmierne ważna była również kwestia organizacji działań w na terenie samego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18
Fot. Materiały prasowe Rzeszów Airport

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym. Wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone są działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA. A służyć ma temu wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich. Także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię Chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełni Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gotowe scenariusze z KSWSiA

W ramach sprawdzenia KSWSiA między innymi przewidziano epizody:

  • zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa
  • wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie
  • próby nadania przesyłki lotniczej zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją na terenie kompleksu LS CARGO PARK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here