W Polsce powstaje pierwszy tego typu system zarządzania ruchem dronów na świecie! To innowacyjny pomysł

Niestety coraz większe zainteresowanie dronami powoduje, że działania miłośników bezzałogowych statków utrudniają pracę pilotom i powodują zagrożenia dla samolotów pasażerskich. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego wykazał, że obecnie w Polsce jest około 100 tys. dronów. Taka liczba spowodowała powstanie nowych norm prawnych, które mogłoby określić bezpieczne funkcjonowanie w przestrzeni powietrznej z samolotami pasażerskimi.

Innowacyjny system

Jak informuje Rynek Lotniczy, w Polsce powstaje innowacyjny w skali świata system do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych, który pozwoli z wyprzedzeniem zaplanować lot i uzyskać zgodę poprzez aplikację mobilną.

Maciej Włodarczyk, z działu zarządzania operacjami bezzałogowych statków powietrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powiedział cytowany w Rynku Lotniczym:

Pansa UTM to system do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych, który ma umożliwić przeciętnemu użytkownikowi planowanie lotu i składanie zapotrzebowania na lot. System ma zapewnić pełne zobrazowanie zmieniającej się dynamicznie przestrzeni powietrznej i ułatwić do niej dostęp. Umożliwi zaplanowanie całego lotu i wykonanie go oraz rejestrację platformy bezzałogowej za pomocą aplikacji mobilnej. System przyczyni się do bezpiecznej integracji lotnictwa bezzałogowego z załogowym. Wybiegamy bardzo mocno do przodu. Musimy pamiętać o tym, że konkurencja nie śpi, także musimy się bardzo spieszyć. Jesteśmy jednak bardzo mocno do przodu przed konkurencją. Rozwiązania są bardzo kompleksowe, nad resztą elementów trwają prace, nigdzie jeszcze na szeroką skalę na świecie taki system nie funkcjonuje

Rozpoczęły się już testy elektroniczne w ramach systemu Pansa UTM. Dzięki jego wdrożeniu możliwe stanie się elektroniczne zarządzanie i kontrola ruchu dronów (np. zdalne przyznawanie zgód na przeprowadzenie misji lotniczej w zgodzie z prawem). Dynamiczny rozwój na rynku dronów spowodował również konieczność stworzenia placów testowych, które pozwolą przebadać drony dopuszczane do polskiego ruchu lotniczego.

Działania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to odpowiedź na europejską inicjatywę U-Space. Polega ona na koncepcji stworzenia w miastach przestrzeni powietrznej zarezerwowanej dla dronów, która nie kolidowałaby z przestrzenią lotnictwa załogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here