Które kraje wpuszczają turystów? Na jakich zasadach? Dokąd można latać? Sprawdź!

Po miesiącach zamknięcia nie możecie się doczekać podróży? Sprawdzamy dokąd można latać i jakich formalności trzeba dopełnić przed podróżą do popularnych wakacyjnych destynacji.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco! Ostatnia aktualizacja 24.01

Przed wyjazdem za granicę zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Albania

Plaża Gjipe w Albanii – czartery Ryanair
Fot. Shutterstock

Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Loty do Albanii odbywają się bez zakłóceń.

Informacje na temat aktualnego stanu, zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się infekcji można śledzić na stronach internetowych:

 • Albański Instytut Zdrowia Publicznego: http://www.ishp.gov.al/
 • Ministerstwo Zdrowia Republiki Albanii: http://shendetesia.gov.al/
 • Kancelaria Premiera (informacja dostępna w j. angielskim): https://kryeministria.al/en/

Austria

Fot. Shutterstock

Wjazd do Austrii z krajów nieujętych na liście państw bezpiecznych od 19.12.2020 roku (w tym właśnie z Polski) podlega obostrzeniom:

 • po wjeździe obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna (W momencie przekraczania granicy należy mieć przy sobie wypełniony formularz zobowiązania się do odbycia kwarantanny (formularze dostępne na stronie Ambasady RP w Wiedniu) na terenie Austrii.
 • Kwarantannę można skrócić, jeśli najwcześniej w piątym dniu po wjeździe do Austrii zostanie wykonany test antygenowy lub molekularno-biologiczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny. Kwarantanna może zostać również zakończona wcześniej w celu opuszczenia Austrii, jeśli jest zapewnione, że przy wyjeździe z Austrii ryzyko infekcji jest zminimalizowane.

Tranzyt bez zatrzymywania się jest możliwy bez ograniczeń.

Belgia

Fot. Shutterstock

Od 25 grudnia 2020 r. wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z obszarów oznaczonych kolorem czerwonym na diplomatie.belgium.be – w tym z Polski – muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonany maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem (test PCR z wynikiem w j. niderlandzkim, francuskim, niemieckim lub angielskim).

Konieczne jest także wypełnienie w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii specjalnego formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form), obowiązkowa 7 dniowa kwarantanna i test na COVID-19 siódmego dnia po przybyciu do Belgii.

Zgodnie z rozporządzeniem belgijskiego rządu z 20 grudnia 2020 r. przewoźnicy mają żądać okazania dowodu wypełnienia formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form) i/lub negatywnego testu na Covid-19 od pasażerów – w przypadku braku powyższych odmówić wejścia na pokład.

Pracodawcy są zobowiązani weryfikować czy osoby przyjeżdżające do pracy – także w sektorach budownictwa, rolnictwa i ogrodnictwa, sprzątania i sektora mięsnego posiadają test negatywny wykonany w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Belgii.

W kraju obowiązuje:

 • godzina policyjna od północy (24.00) do 5.00 (rano),
 • zakaz poruszania się z wyjątkiem: nagłych przypadków zdrowotnych, obowiązków służbowych i przemieszczania się z domu do miejsca pracy,
 • kawiarnie i restauracje są zamknięte do odwołania.

Szczegółowe informacje w zakresie regulacji obowiązujących na terenie Belgii znajdują się na stronie poświęconej sytuacji związanej z koronawirusem www.info-coronavirus.be.

Bułgaria

Fot. Shutterstock

Od 1 czerwca Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii). Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje się swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest się osobą chorą.

Aktualnie dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji bułgarskiej. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić Bułgarie w ciągu 24 godzin od wjazdu. Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez Bułgarię znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Sofii: https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd, zaś aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się na oficjalnej rządowej stronie internetowej: https://coronavirus.bg/

Loty do Bułgarii odbywają się normalnie.

Chorwacja

Park Narodowy w Chorwacji
Fot. Shutterstock

Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji do 31.01.2021 roku istnieje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin testu PCR na SARS-CoV-2

Osoby nie posiadające testu podczas przekraczania granicy zostaną zobowiązane przez straż graniczną do jego wykonania po wjeździe do Chorwacji i obowiązkowego pozostawania w samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku.

Z obowiązku okazania testu nie starszego niż 48h/poddania się testowi zwolnione są m.in. osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym daty przebywania choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji wykonanym w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale starszym niż 14 dni.

Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

Lotniska w Chorwacji przyjmują połączenia z Polski.

Aktualne informacje dotyczące zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa można śledzić na stronie internetowej Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego: https://www.hzjz.hr

Chorwacja leży poza strefą Schengen – wjazd możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Cypr

Fot Fotolia

W ramach procedury stopniowego przywracania międzynarodowego ruchu lotniczego władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można będzie podróżować na Cypr. Osoby podróżujące z państw kategorii A muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do odbycia lotu na Cypr. Osoby podróżujące z państw zaliczonych do kategorii B zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą.

Polska znajduje się w kategorii C. Z państw zaliczonych do tej kategorii na Cypr mogą przylecieć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich. Po przylocie obowiązuje okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR lub poddanie się (na własny koszt) obowiązkowemu testowi na lotnisku, a następnie pozostawanie przez 14 dni w samoizolacji. Na 48 godzin przed jej końcem obowiązuje powtórzenie testu RT-PCR na własny koszt.

Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.

Czarnogóra

panorama zatoki Kotoru o zmierzchu
Fot. Shutterstock

Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń. Nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Również tranzyt odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń.

Jednak ze względu na dużą liczbę zakażeń, loty do Czarnogóry z Polski objęte są zakazem aż do 6 stycznia.

Ze względu na utrzymującą się w Czarnogórze i Europie epidemię, wciąż obowiązuje szereg restrykcji. Przed podróżą do Czarnogóry sugerujemy zapoznać się z nimi i bezwzględnie do nich stosować: http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

Polecamy również śledzić na bieżąco komunikaty rządu Czarnogóry: http://www.gov.me/en/homepage?alphabet=lat

Czechy

Fot. Shutterstock

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5. października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, a od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób.

System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (kraje czerwone i pomarańczowe) na koronawirusa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (lista jest stale aktualizowana). Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).

Dania

Obywatele polscy nie mogą przekraczać granic Danii w celu turystycznym.

Fot. Shutterstock

Możliwość i warunki wjazdu do Danii dla obywateli i rezydentów krajów Unii Europejskiej, Schengen i Wielkiej Brytanii, którzy nie są rezydentami w Danii zależy od tego, czy dany kraj znajduje się na liście krajów „otwartych” czy „zamkniętych”. Lista krajów „otwartych” i „zamkniętych” dostępna jest pod linkiem: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/is-my-country-open-or-banned. Lista ta aktualizowana jest w każdy czwartek o godz. 16.00 i obowiązuje od kolejnej soboty, godz. 00:00.

Od soboty 17 października Polska została zakwalifikowana do krajów „zamkniętych”. Oznacza to, że osoby niebędące rezydentami w Danii mogą wjechać z Polski do Danii tylko z ważnego udokumentowanego powodu wjazdu (lista ważnych powodów wjazdu znajduje się poniżej), a wjazd w celach turystycznych nie jest możliwy.

Ponadto, od poniedziałku 26 października osoby powracające z tzw. krajów wysokiego ryzyka (w tym Polska), które są uprawnione do wjazdu do Danii zgodnie z definicją „ważnego powodu wjazdu” muszą przedstawić potwierdzenie negatywnego wyniku testu na COVID-19 (wynik testu nie może być starszy niż 72h).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/if-you-are-travelling-to-and-from-denmark

Estonia

Fot. Shutterstock

Wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski do Estonii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Oprócz Polski taki wymóg jest nałożony na kraje, w których współczynnik zachorowań (zachorowania w ciągu ostatnich 14 dni na 100.000 mieszkańców) wynosi powyżej 16. Wyjątkiem są Finlandia, Litwa i Łotwa, dla których współczynnik ten wynosi 25.

Estonia zdecydowała o utrzymaniu bezpośrednich lotów na sześciu kierunkach strategicznych, bez względu na wysokość współczynnika zachorowań w danym kraju. Kierunki strategiczne to: Warszawa, Frankfurt, Helsinki, Kopenhaga, Londyn, Ryga.

Po przylocie do Estonii, można poddać się 14-dniowej samoizolacji lub zrobić na lotnisku test na obecność koronawirusa. Do czasu wyniku testu należy być w samoizolacji. Po negatywnym wyniku, można wychodzić z domu jedynie w celu pracy i niezbędnych zakupów potrzebnych do życia. Po co najmniej 7 dniach od wyniku pierwszego testu należy test powtórzyć. Ponowny negatywny wynik testu zwalnia całkowicie z dalszej samoizolacji. Testy dla obywateli są darmowe, dla cudzoziemców kosztują 67 Euro. Testy dostępne są również dla osób poza lotniskiem w całej Estonii. Należy wcześniej umówić się na przeprowadzenie testu.

Zgodnie z przyjętymi zasadami MSZ Estonii publikuje co tydzień dane wszystkich państw europejskich dotyczące współczynnika zachorowań na COVID 19. W przypadku przekroczenia przez dane państwo poziomu 16 zachorowań na 100 tys. mieszkańców, przyjeżdżający z tego kierunku są poddawani obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny. Lista krajów publikowana co tydzień w piątek będzie obowiązywać od kolejnego poniedziałku i dostępna jest pod poniższym linkiem: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers-arriving-europe

Egipt

Fot. Shutterstock

Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski.

Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat.

Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku, należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (kwarantanna może być przedłużana aż do momentu uzyskania negatywnego testu na koronawirusa). Należy też liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych.

W przypadku uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa wykonanego w Egipcie, należy mieć na względzie, iż linie lotnicze mogą zastrzec sobie prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład i okazania negatywnego wyniku testu PCR.

Do 30 kwietnia 2021 r. przedłużone zostaje zniesienie opłat za wizy turystyczne dla osób przylatujących bezpośrednimi lotami do gubernatorstw: Synaj Południowy, Morze Czerwone, Luksor i Asuan.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną od 3 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje bezwzględny obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, wliczając w to ulice, deptaki, środki komunikacji publicznej, prywatne samochody, urzędy, sklepy, restauracje oraz hotele. W nadchodzącym okresie odwołane zostają wszystkie festiwale, imprezy okolicznościowe oraz zgromadzenia o charakterze publicznym, włączając w to wydarzenia hotelowe związane z obchodami Nowego Roku. Restauracje oraz bary będą funkcjonowały przy zachowaniu 50 % obłożenia.

Przemieszczanie się między gubernatorstwami dozwolone jest dla Egipcjan oraz rezydentów, cudzoziemcy przebywający w Egipcie na podstawie wizy turystycznej przy przekraczaniu granic gubernatorstw Morze Czerwone, Synaj Południowy i Marsa Matrouh zobowiązani są do przedstawiania negatywnych wyników testów PCR na koronawirusa, wykonanych nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Co do zasady zorganizowany ruch turystyczny pozostaje ograniczony do trzech gubernatorstw: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh.

Finlandia

Fot. Shutterstock

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wjazd do Finlandii jest obecnie możliwy dla obywateli Polski m.in. w następujących przypadkach:

 • na podstawie umowy o pracę,
 • w celu podjęcia/kontynuowania studiów w Finlandii,
 • w celu uczestniczenia w kluczowych wydarzeniach rodzinnych (np. spotkanie z najbliższą rodziną, pogrzeb, ślub, choroba krewnego).

Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Wjazd w celach typowo turystycznych czy rekreacyjnych wciąż nie jest dozwolony.

Przy wjeździe obowiązuje zalecenie 10-dniowej kwarantanny polegającej na dobrowolnej samoizolacji, która wyklucza uczęszczanie do pracy czy przedszkola lub szkoły podstawowej.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie fińskiej Straży Granicznej: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen.

Francja

wieża eiffla paryż francja
fot. Shutterstock

Granice Francji z państwami Unii Europejskiej i Strefy Schengen pozostają otwarte. Co do zasady osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE nie podlegają też kwarantannie.

Od niedzieli, 24 stycznia 2021 roku każda osoba od ukończenia 11 roku życia podróżująca do Francji samolotem lub promem z terenu państwa Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii i Watykanu jest zobowiązana do przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży.

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy osób podróżujących drogą lądową, w tym kierowców samochodów ciężarowych, pasażerów autobusów i pociągów oraz osób podróżujących samochodem.

Wjazd do Francji spoza terenu Unii Europejskiej i Strefy Schengen jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według wzoru przygotowanego specjalnie dla osób wjeżdżających do Francji oraz negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność COVID-19. Formularz deklaracji można pobrać ze strony francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Grecja

kamienne schody prowadzące w dół obok kościoła z niebieską kopułą o zachodzie słońca
Fot. Shutterstock

Od dnia 18 grudnia 2020 do 21 stycznia 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji są zobligowane do poddania się 7 dniowej kwarantannie.

Pozostaje utrzymany bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form).

Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego metodą PCR, w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Grecji. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

W dniu 05.11.2020 r. Grecja ogłosiła ogólnokrajową kwarantannę i ograniczenia w przemieszczaniu się osób (lockdown), obowiązujące w okresie od 7 listopada 2020 r. do odwołania. W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa.

Grecka Narodowa Organizacja Zdrowia (EODY) uruchomiła stronę informacyjną w języku angielskim, na której przekazywane są aktualne informacje dotyczące zagrożenia COVID-19 na terytorium Grecji: www.eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/

Gruzja

kobieta w chuście w Gelati niedaleko Kutaisi
Fot. Shutterstock

Agencja Lotnictwa Cywilnego Gruzji przedłużyła zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego do 31 stycznia 2021 r. Zakaz dotyczy lotów rejsowych z wyjątkiem lotów np. z/do Warszawy i Katowic. Warunkowo będą mogły być realizowane loty czarterowe, humanitarne i związane z ewakuacją medyczną.

Granice lądowe i morskie pozostają nadal zamknięte.

Obywateli Polski obowiązuje okazanie dokumentu potwierdzającego wykonanie testu PCR oraz obowiązkowa 8-dniowa kwarantanna.

W przypadku braku ww. dokumentu i niewykonania testu PCR na lotnisku na własny koszt, osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia.

Hiszpania

Fot. Shutterstock

Od 1 lipca 2020 roku, wszyscy podróżujący do Hiszpanii muszą wcześniej wypełnić specjalny formularz FCS. Po wypełnieniu zostanie wygenerowany QR kod, który musimy okazać po przyjeździe do kraju lub przed wejściem do samolotu). Formularz dostępny jest na stronie: https://www.spth.gob.es/create

Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski, z wyłączeniem województwa podkarpackiego), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Pełna lista regionów ryzyka (w j. hiszpańskim) znajduje się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

Od 10 grudnia 2020 roku, poza wynikiem testu typu PCR (RT-PCR), dozwolone są także wyniki testów TMA.

Test musi być zrealizowany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu.

Zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, francuskim, niemieckim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) musi zawierać: datę badania, dane osobowe pacjenta oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), oznaczenie i dane kontaktowe do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku.

Aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia oraz w mediach społecznościowych, na kontach @SaludPublicaEs i @sanidadgob.

Holandia

Holenderskie władze zdecydowały o wprowadzeniu obowiązku okazania przez osoby przekraczające granicę kraju samolotem, pociągiem, autokarem, statkiem i promem negatywnego wyniku dwóch testów na COVID-19 oraz podpisanego oświadczenia. Obwiązek dotyczy też tranzytu.

Brak kwarantanny ale zalecenie samoizolacji

W Królestwie Niderlandów nie ma obowiązku kwarantanny. Miejscowe władze stanowczo zalecają poddanie się 10-dniowej samoizolacji po powrocie z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym i czerwonym

Obowiązkowe testy

Podróżni powyżej 13 roku życia są zobowiązani okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży negatywne wyniki dwóch testów:

 • molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonanego do 72 godzin przed podróżą)
 • antygenowego szybkiego testu na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonanego do 4 godzin przed podróżą).

Wynik testu PCR musi zostać okazany w j. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub niderlandzkim i zawierać nazwę instytutu lub laboratorium, który test wykonał. Dane pacjenta muszą być zgodne z dokumentem podróży, a test nie może być wykonany wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Holandii. Wynik testu musi być znany przed rozpoczęciem podróży.

Z obowiązku przedstawienia wyniku testu PCR wyłączone są m.in. osoby podróżujące bezpośrednio z krajów, które nie są sklasyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka, pracownicy przygraniczni i studenci z obszarów przygranicznych, osoby pracujące przy transporcie towarów i inny niezbędny personel transportowy, personel statków powietrznych, wycieczkowych i załogi promów podczas podróży w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Drugi test (antygenowy) musi być wykonany do 4 godzin przed rozpoczęciem podróży. Podróżujący samolotem powinni wykonać ten test na lotnisku i zarezerwować na to ok. 1h czasu.

Z kolei obowiązek okazania negatywnego testu antygenowego dotyczy również pracowników branży transportowej, którzy są zwolnieni z konieczności okazania negatywnego wyniku testu PCR i rekomendacji odbycia kwarantann

Wynik testu antygenowego musi zostać okazany w j. angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim lub holenderskim

Powyższy obowiązek wykonania testów nie dotyczy podróżujących do Holandii autem osobowym.

Przesiadka w Holandii

Przesiadka drogą lotniczą, bez zalecenia odbycia kwarantanny, jest możliwa pod warunkiem przeprowadzenia jej w ciągu 48h i nieopuszczania międzynarodowej strefy tranzytowej. Należy stosować się do ograniczeń i nakazów obowiązujących na lotniskach i dworcach. Obowiązek posiadania negatywnego wyniku dwóch testów (PCR i antygenowego) dotyczy także osób w tranzycie.

Irlandia

Klify w Shannon
Fot. Shutterstock

Od 16.01.2021 do Irlandii będzie można wjechać tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Od 9.11.2020 roku w Irlandii wprowadzono system „traffic lights” dla osób podróżujących z obszarów UE/EOG (i Wielkiej Brytanii). Będą one sklasyfikowane wg następujących kolorów: zielony, pomarańczowy, czerwony lub szary. Zgodnie ze wspomnianym systemem pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. 

Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek. 

Lotniska w Irlandii działają normalnie

Islandia

Góry Kirkjufell zorza polarna islandia
Fot. Shutterstock

Granice otwarte są dla obywateli UE/EOG, EFTA i Wielkiej Brytanii. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Testy przeprowadzane są na międzynarodowym lotnisku w Keflaviku oraz będą także dostępne w międzynarodowych portach morskich. Po tym jak podróżujący odbędzie test na granicy powinien się udać do miejsca zakwaterowania i czekać na wyniki, które powinien otrzymać elektronicznie w ciągu 5-8 godzin.

Każdy podróżujący jest  zobowiązany do zainstalowania na telefonie aplikacji Ranking-C, która ma na celu śledziennie dróg zakażeń.  Jeśli któryś z pasażerów nie zgodzi się na pobranie próbek lub odbycie kwarantanny, zostanie wydalony z kraju.

Litwa

Od 25 stycznia 2021 osoby przybywające z Polski na Litwę ponownie podlegają obowiązkowi 14-dniowej izolacji, muszą też posiadać test z wynikiem negatywnym.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL w dniu 22 stycznia listą krajów dotkniętych przez Covid19 i zmianą zasad wjazdu, przybywających na Litwę z Polski od 25 stycznia ponownie obowiązuje konieczność posiadania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 wykonanego do 48 godzon przez wjazdem. Niestety podróżnych z Polski obowiązuje też kwarantanna. (14 dni).

Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona po 10 dniach i kolejnym negatywnym teście na COVID-19 wykonanym na koszt własny.

Łotwa

Fot. Pixabay

Każdy kto zamierza przyjechać na Łotwę, również tranzytem, ma obowiązek zarejestrować się na stronie www.covidpass.lv. Dotyczy to również osób, które nie podlegają obowiązkowi samoizolacji.

Każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem na Łotwę była w państwie, w którym odnotowano ponad 50 przypadków COVID-19 na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, po przyjeździe na Łotwę podlega obowiązkowi samoizolacji. Listę takich państw publikuje Łotewskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (SPKC) w każdy piątek po południu. Lista obowiązuje od soboty do kolejnego piątku do końca dnia.

Samoizolacja trwa 10 dni, licząc od dnia wjazdu na Łotwę.

Dopuszczalny jest tranzyt przez Łotwę (dotyczy granicy z Łotwą i Estonią) nawet dla osób, które były w ciągu ostatnich 14 dni w jednym z państw ujętych na liście. Muszą one opuścić terytorium Łotwy w ciągu 6-8 godzin bez zatrzymywania.

Malta

zatoka w wiosce marsaxlokk na malcie
Fot. Shutterstock

Od 13.11. od północy podróżni przylatujący na Maltę z Polski (dot. wszystkich lotnisk w Polsce) są zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę.

Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu, mogą zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę.

Po przylocie na Maltę podróżni powinni mieć założoną maseczkę (lub przyłbicę) ochronną i zachowywać dystans od innych osób w budynku lotniska oraz w trakcie przemieszczania się z samolotu na halę przylotów.

Aktualne informacje dla turystów związane z Covid-19 można znaleźć na stronie: www.visitmalta.com/en/covid-19.

Niemcy

Widok na Katedrę Berlin
Fot. Shutterstock

Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski, ale przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonać elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w jęz. polskim.

Elektroniczna rejestracja podróżnych NIE dotyczy tylko tych osób, które:

 • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie;
 • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

Wszystkie inne osoby powinny elektronicznie rejestrować swój wjazd do Niemiec. Dotyczy to też osób, które są zwolnione z kwarantanny na podstawie przepisów krajów związkowych. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku wyrywkowej kontroli.

W ruchu przygranicznym z Polską występują dodatkowe ograniczenia w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Wjazd do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Norwegia

Fot. Pixabay

Od dnia 15 sierpnia br. Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii bez żadnych wyjątków. Nie ma możliwości podjęcia pracy przed upływem 10 dni od wjazdu na terytorium Norwegii.

Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii muszą mieć stałe miejsce zamieszkania w Norwegii lub gwarancję dedykowanego miejsca pobytu zapewnionego przez pracodawcę, zleceniodawcę po przyjeździe do Norwegii. Osoby, które nie spełniają tego warunku – w tym turyści, goście, muszą przebywać w hotelach (miejscach zapewniających utrzymanie zasady dystansu społecznego) na czas całej 10 dniowej kwarantanny.

Podróżni z Polski (turyści , goście), którzy przyjeżdżają do Norwegii muszą ponadto przedstawić po przybyciu do Norwegii zaświadczenie o negatywnym wyniku testu COVID-19. Akceptowalne testy to test PCR oraz test antygenowy. Dokumentacja dot. przeprowadzonego testu musi być przetłumaczona na jeden z sześciu języków: angielski, norweski, niemiecki, francuski, duński lub szwedzki. Test należy wykonać na mniej niż 72 godziny przed wjazdem do Norwegii. Jeżeli dana osoba nie przedstawi takiego testu, władze norweskie mogą odmówić jej wjazdu na teren kraju. W przypadku jeśli osoba wjeżdżająca była chora na covid-19 w ciągu 6 miesięcy przed datą wjazdu do Norwegii, aby zostać wpuszczona do Norwegii i zwolniona z kwarantanny musi okazać dokumentacje potwierdzającą, że jest zdrowa – wyłącznie poprzez okazanie wyników metody laboratoryjnej rt-PCR.

Od 2 stycznia 2021 roku norweski rząd wprowadził także obowiązkowe testy na Covid-19 na granicach dla osób przybywających do tego kraju z zagranicy.

Portugalia

15 czerwca otwarto portugalskie granice dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna, nie ma też wymogu okazywania wyniku testu na Covid-19, ani poddania się testowi.Wyjątek stanowią archipelagi Madery i Azorów, gdzie przy wjeździe okazać należy aktualny negatywny wynik testu na COVID-19 lub zgodzić się na zrobienie testu na lotnisku.

Krajobrazy jakie oferuje Madera wyspa wiecznej wiosny
Fot. Bigstock

Przed przyjazdem na Maderę należy wypełnić specjalny formularz. Podczas przekraczania granicy przyjeżdżający muszą okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19 wykonany na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację ALBO wykonać test na COVID-19 na lotnisku po przylocie (test jest wykonany na koszt Rządu Madery).

Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się na własną rękę do zaplanowanego przez siebie miejsca zakwaterowania i oczekuje tam na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12h od pobrania testu. Osoby, które uzyskały wynik pozytywny lub niejednoznaczny podlegają kwarantannie aż do momentu uzyskania wyniku negatywnego. Kwarantanną objęte są także osoby przebywające z nimi w pokoju hotelowym.

Informacja dla podróżujących przygotowana przez rząd Madery: http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid-19)

Porty na Maderze i Porto Santo pozostają zamknięte.

Fot. Shuttertsock

Formularz trzeba też wypełnić przed przylotem na Azory. Znajdziecie go na specjalnej stronie.

Osoby przyjeżdżające na Azory muszą także okazać służbom lotniskowym na Azorach  negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19 wykonany na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację LUB wykonać test na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test jest wykonany na koszt rządu Azorów, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się na własną rękę do zaplanowanego przez siebie miejsca zakwaterowania i oczekuje tam na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12h (na wyspach São Miguel i Terceira) i 48 h na pozostałych wyspach, licząc od pobrania testu. Testy te nie obowiązują dzieci do lat 12.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny lub niejednoznaczny podlegają kwarantannie aż do momentu uzyskania wyniku negatywnego. Kwarantanną objęte są także osoby przebywające z nimi w pokoju hotelowym.

Słowacja

Fot. Shutterstock

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.

Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji do innego kraju UE w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. W przypadku tranzytu nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

Słowenia

Słowenia od 25.12 ponownie zaostrzyła przepisy wjazdowe ograniczając liczbę wyjątków przy wjeździe zwalniających z kwarantanny i do 24 godzin ważność wyniku testu negatywnego. Uznawane są wyłącznie testy PCR.

Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

W strefie wysokiego zagrożenia koronawirusowego (na tzw. „czerwonej liście”). znajduje się całe terytorium Polski, za wyjątkiem regionu podkarpacia.

Kwarantanna i obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy osób w tranzycie, jeżeli ich pobyt na terenie Słowacji nie przekracza 6 godzin,.

Szwecja

turysta z plecakiem przy znakach na szlaku
Fot. Shutterstock

Nie ma ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli Polski. Ograniczenia wjazdu obowiązują wyłącznie obywateli spoza EOG i Szwajcarii. Nie ma obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji, ani zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

Obowiązuje jednak zakaz wjazdu do Szwecji dla podróżujących z Wielkiej Brytanii i Danii do 21 stycznia 2021.Ruch lotniczy ze Szwecją jest zawieszony przynajmniej do 14 lipca.

Szwajcaria

Szwajcaria i pociąg przy moście wodospadów i region Zermatt Switzerland. Gornergrat tourist train with waterfalll bridge and Matterhor Valais region
Fot. Shutterstock

Od 19 grudnia 2020 r. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie podlegają kwarantannie. Nie jest także wymagany negatywny wynik testu na COVID-19.

Wszelkie przydatne przydatne informacje i zalecenia dotyczące COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Federalnego Urząd Zdrowia Publicznego.

Ukraina

Fot. Shutterstock

Obecnie przy wjeździe na Ukrainę wymagane jest od cudzoziemców posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej.

Kwarantannie podlegają osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy, z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 oraz osoby, które są obywatelami takiego kraju. Polska znajduje się obecnie na zielonej liście i nie ma obowiązku kwarantanny, ani konieczności przedstawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Aktualna lista krajów, których obywatele są zwolnieni z kwarantanny publikowana jest na stronie Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Węgry

Węgry są zamknięte dla ruchu turystycznego.

Fot. Shutterstock

Od dnia 1 września 2020 roku przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier i wprowadzono ograniczenia w podróżach prywatnych.

Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe.

Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu.

Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19.

Włochy

Fot. Shutterstock

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dnia 30.04.2021 roku. Do 15.02.2021 obowiązuje zakaz przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania.​​​

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski (grupa C):

 • w dniach 16.01-05.03.2021 mają obowiązek przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione) oraz negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch. W razie jego braku osoba przyjeżdżająca do Włoch musi poddać się 14-dniowej kwarantannie

Lista osób zwolnionych z kwarantanny dostępna jest pod tutaj.

Należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną.

Wielka Brytania

Fot. Shutterstock

Niezależnie od tego, z jakiego kraju przybywa się do Anglii, obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na stronie brytyjskiego rządu najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Od dnia 3 października br. wszyscy przyjeżdzający z Polski do Anglii i Szkocji podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem.

Od 18 stycznia od godz.4:00 rano obowiązkowe jest przedłożenie negatywnego testu na koronawirusa przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Obowiązuje to wszystkich przyjezdnych powyżej 11. roku życia. Test nie zwalnia z obowiązku odbycia obowiązkowej 10-dniowej samoizolacji po powrocie z kraju, który nie znajduje się na liście korytarzy podróży. Test musi być wykonany do 72 godzin przed przylotem.

Na całym obszarze Wielkiej Brytanii wprowadzony został system poziomów alarmowych COVID (od 1 do 5, gdzie 1 to całkowity brak wirusa, a 5 oznacza stan całkowitej niewydolności służby zdrowia) zależny od wskaźnika R. Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 4, oznaczającym, że transmisja wirusa jest bardzo wysoka lub wzrasta gwałtownie. Władze brytyjskie uruchomiły także specjalną stronę odpowiadającą na wszelkie pytania związane z koronawirusem (w języku angielskim).

3 KOMENTARZE

 1. W całej Unii powinny być jednakowe zasady…lecisz gdy jesteś zaszczepiony.
  W innych wariantach nie wrócimy do normalnych lotów jeszcze długo…moja praca jest zależna od lotów i nie mam jej od roku…

 2. bez przesady, uważam, że test i zaświadczenie o negatywnym wyniki to naprawdę wystarczy. Aczkolwiek powinno to być ujednolicone we wszystkich krajach. My np. zamówiliśmy test do wykonania w domu – kurier przywiózł, zabrał, wynik dostaliśmy w jęz. angielskim bez dodatkowych kosztów i można lecieć 🙂 Musimy się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości i tyle

 3. Szczepionka nie chroni Cię przed wirusem, ma za zadanie ochronić Cię przed ciężkimi objawami choroby. Możesz być zaszczepiony/a, ale i tak wirusa załapiesz, przed wylotem zrobisz test i będzie pozytywny – gdzie wtedy polecisz?
  Szczepienia zostaw dla tych, którzy tego chcą, zostaw ludziom wolną wolę, aby mogli decydować za siebie. Chcesz się szczepić i latać, proszę bardzo – ja zostanę przy teście robionym przed wylotem. Dziękuję…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here