Po miesiącach zamknięcia nie możecie się doczekać wakacyjnych podróży? Sprawdziliśmy dokąd można wybrać się na urlop i jakich formalności trzeba dopełnić przed podróżą do popularnych wakacyjnych destynacji.

W większości krajów UE granice są już otwarte, a kwarantanna nie obowiązuje, jednak nie wszędzie. Przed wyjazdem za granicę zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Albania

Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Loty do Albanii odbywają się bez zakłóceń.


Informacje na temat aktualnego stanu, zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się infekcji można śledzić na stronach internetowych:

  • Albański Instytut Zdrowia Publicznego: http://www.ishp.gov.al/
  • Ministerstwo Zdrowia Republiki Albanii: http://shendetesia.gov.al/
  • Kancelaria Premiera (informacja dostępna w j. angielskim): https://kryeministria.al/en/

Austria

16 czerwca zniesione zostały obostrzenia dla obywateli polskich przyjeżdżających do Austrii, o ile posiadają miejsce zamieszkania w Austrii lub Andorze, Belgii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii ,Włoszech (z wyłączeniem Lombardii), Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Monako, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, San Marino, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Watykanie i Cyprze.

W razie ewentualnej kontroli na granicy osoby te będą musiały uprawdopodobnić, iż w okresie 14 dniu poprzedzających przekroczenie granicy nie były w innym kraju niż wyżej wymienionym. Oznacza to, że obywatele polscy mieszkający w Austrii lub wyżej wymienionych krajach, przyjeżdżający do Austrii, i ile w okresie ostatnich 14 dniu przed wjazdem byli jedynie w jednym z wymienionych państw:

  • nie muszą przedkładać na wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19
  • nie muszą również odbywać 14 dniowej kwarantanny.

Tranzyt jest możliwy bez ograniczeń.

Belgia

Od 15 czerwca nie ma ograniczeń w zakresie podróżowania do Belgii dla obywateli Unii Europejskiej, natomiast nadal zalecane jest odizolowanie przez 14 dni po wjeździe na terytorium Belgii.

Szczegółowe informacje w zakresie regulacji obowiązujących na terenie Belgii znajdują się na stronie poświęconej sytuacji związanej z koronawirusem www.info-coronavirus.be.

Tranzyt przez Belgię jest możliwy, ale w przypadku przejazdu tranzytem do kraju innego niż Polska zalecane jest posiadanie dokumentów wskazujących na cel podróży (stały pobyt/praca w innym kraju).

Bułgaria

Od 1 czerwca Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii). Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje się swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest się osobą chorą.

Aktualnie dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji bułgarskiej. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić Bułgarie w ciągu 24 godzin od wjazdu. Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez Bułgarię znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Sofii: https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd, zaś aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się na oficjalnej rządowej stronie internetowej: https://coronavirus.bg/

Loty do Bułgarii odbywają się normalnie.

Chorwacja

Chorwacja w pełni otworzyła granice dla Polaków – zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny. NIe trzeba też okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu do kraju. Władze Chorwacji nie wymagają okazania testów na COVID 19 przy przekraczaniu granicy.

Obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną.

Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

Lotniska w Chorwacji przyjmują połączenia z Polski.

Aktualne informacje dotyczące zaleceń zdrowotnych i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa można śledzić na stronie internetowej Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego: https://www.hzjz.hr

Chorwacja leży poza strefą Schengen – wjazd możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Cypr

W ramach procedury stopniowego przywracania międzynarodowego ruchu lotniczego władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można będzie podróżować na Cypr. Osoby podróżujące z państw kategorii A muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do odbycia lotu na Cypr. Osoby podróżujące z państw zaliczonych do kategorii B zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą.

Polska z dniem 06.07.2020 została przeniesiona do kategorii A. Skład obu grup państw (A i B) jest jednak na bieżąco modyfikowany w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie.

Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.

W Republice Cypryjskiej zniesiono większość restrykcji związanych z epidemią. Nadal zalecane jest zachowanie dystansu min. 2 m do innych osób i noszenie masek tam gdzie zachowanie dystansu jest utrudnione.

Czarnogóra

Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń. Nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Również tranzyt odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń.

Ze względu na utrzymującą się w Czarnogórze i Europie epidemię, wciąż obowiązuje szereg restrykcji. Przed podróżą do Czarnogóry sugerujemy zapoznać się z nimi i bezwzględnie do nich stosować: http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

Polecamy również śledzić na bieżąco komunikaty rządu Czarnogóry: http://www.gov.me/en/homepage?alphabet=lat

Czechy

Od dnia 15.06. możliwy jest zarówno tranzyt przez Czechy do/z Polski, jak i pobyt turystyczny w Czechach dla podróżnych z Polski.

Przy wjeździe do Czech Polacy nie musza przedkładać negatywnego testu na obecność Covid-19, nie jest przewidziana też kwarantanna.

Dania

Granice duńskie pozostają zamknięte do dnia 31 sierpnia br. Obywatele polscy nie mogą przekraczać granic Danii w celu turystycznym.

Do Danii mogą wjechać obywatele polscy mający uzasadniony powód wjazdu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/if-you-are-travelling-to-and-from-denmark

Estonia

MSZ Estonii poinformowało, że w związku ze spadkiem zachorowań na koronawirusa w Polsce (obecnie 10.8 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców) wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski do Estonii w okresie od 6 do 12 lipca włącznie, nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Zgodnie z przyjętymi zasadami MSZ Estonii publikuje co tydzień dane wszystkich państw europejskich dotyczące współczynnika zachorowań na COVID 19. W przypadku przekroczenia przez dane państwo poziomu 15 zachorowań na 100 tys. mieszkańców, przyjeżdżający z tego kierunku są poddawani obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny. Wzrost/spadek liczby chorych względem przyjętego wskaźnika zmienia automatycznie listę państw poddawanym dodatkowym restrykcjom. Lista krajów publikowana co tydzień w piątek będzie obowiązywać od kolejnego poniedziałku i dostępna jest pod poniższym linkiem: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers-arriving-europe

Obecnie międzynarodowy ruch lotniczy z Tallinna funkcjonuje w sposób ograniczony. Aby możliwe było otwarcie trasy lotniczej z Estonii, wskaźnik infekcji w kraju docelowym musi wynosić 25 osób lub mniej na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Estońskie ministerstwo dokonuje przeglądu sytuacji epidemiologicznej w krajach docelowych i dokonuje zmian w wykazie krajów objętych ograniczeniami codziennie.

Egipt

Od 1 lipca lotniska są otwarte, a ruch lotniczy został wznowiony. Niestyety nadal obowiązuje zakaz lotów z Polski do Egiptu.

Należy liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych ad hoc przez lokalne władze działaniami o charakterze prewencyjnym, w tym w miejscowościach turystycznych. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

Aktualne informacje dot. obostrzeń związanych z epidemią umieszczane są na stronie: https://www.gov.pl/web/egipt/zmiana-obostrzen-zwiazanych-z-epidemia-w-egipcie

Finlandia

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wjazd do Finlandii jest obecnie możliwy dla obywateli Polski m.in. w następujących przypadkach:

  • na podstawie umowy o pracę,
  • w celu podjęcia/kontynuowania studiów w Finlandii,
  • w celu uczestniczenia w kluczowych wydarzeniach rodzinnych (np. spotkanie z najbliższą rodziną, pogrzeb, ślub, choroba krewnego).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie fińskiej Straży Granicznej: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen.

Francja

W przypadku Francji oznacza to, że wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według przygotowanego wzoru oraz deklaracji o niewykazywaniu objawów zakażenia COVID-19 i braku kontaktu z osobą zakażoną. Deklaracje można pobrać ze strony MSZ. Wjazd jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia.

Grecja

Grecja jest otwarta na podróżujących z Polski. Zgodnie z przepisami, wszyscy udający się do Grecji muszą max 48h przed przylotem zarejestrować się na stronie http://travel.gov.gr i wygenerować kod QR.

Testy na Covid-19 przeprowadzane są wyrywkowo.

Grecka Narodowa Organizacja Zdrowia (EODY) uruchomiła stronę informacyjną w języku angielskim, na której przekazywane są aktualne informacje dotyczące zagrożenia COVID-19 na terytorium Grecji: www.eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/

Gruzja

Agencja Lotnictwa Cywilnego Gruzji przedłużyła zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego do 31 lipca 2020 roku. Zakaz dotyczy lotów rejsowych, natomiast warunkowo będą mogły być realizowane loty czarterowe, humanitarne i związane z ewakuacją medyczną.

Obowiązujący zakaz wjazdu cudzoziemców do Gruzji nie został uchylony. Wszystkie osoby wjeżdżające do Gruzji z jakichkolwiek powodów podlegają obecnie obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Hiszpania

Hiszpania otworzyła swoje granice już 21 czerwca, bez wymogów kwarantanny i ograniczeń podróży dla obywateli przybywających z państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen. Granice drogowe z Portugalią są otwarte od 1 lipca.

Od 1 lipca 2020 roku, wszyscy podróżujący do Hiszpanii muszą wcześniej wypełnić specjalny formularz FCS. Po wypełnieniu zostanie wygenerowany QR kod, który musimy okazać po przyjeździe do kraju lub przed wejściem do samolotu). Formularz dostępny jest na stronie: https://www.spth.gob.es/create

Aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia oraz w mediach społecznościowych, na kontach @SaludPublicaEs i @sanidadgob.

Holandia

Przy przekraczaniu granic Holandii nie obowiązują kontrole, ani obowiązek kwarantanny. Nie miało również miejsca całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego.

Irlandia

Osoby przylatujące lub przypływające do Irlandii promem zobowiązane są do odbycia 14 dniowej kwarantanny. Kwarantanna może być zniesiona w okolicach 20 lipca, będziemy o tym informować.

Od 28 maja br. przy przekraczaniu granicy Irlandii obowiązkowo należy wypełnić Passenger Locator Form. Za brak jego wypełnienia grozić może kara do 2,5 tys. euro lub areszt do 6 miesięcy. 

Zwolnione z obowiązku wypełnienia formularza  są:

  • osoby przybywający z Irlandii Północnej;
  • osoby podróżujące tranzytem przez Irlandię (bez noclegu)

Lotniska w Irlandii działają normalnie

Islandia

15 czerwca wznowione zostały międzynarodowe połączenia lotnicze na Islandię. Granice otwarte są dla obywateli UE/EOG, EFTA i Wielkiej Brytanii. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Testy przeprowadzane są na międzynarodowym lotnisku w Keflaviku oraz będą także dostępne w międzynarodowych portach morskich. Po tym jak podróżujący odbędzie test na granicy powinien się udać do miejsca zakwaterowania i czekać na wyniki, które powinien otrzymać elektronicznie w ciągu 5-8 godzin.

Każdy podróżujący jest  zobowiązany do zainstalowania na telefonie aplikacji Ranking-C, która ma na celu śledziennie dróg zakażeń.  Jeśli któryś z pasażerów nie zgodzi się na pobranie próbek lub odbycie kwarantanny, zostanie wydalony z kraju.

Litwa

Od 1 czerwca można wjechać na Litwę z krajów Unii Europejskiej, w których liczba nowych zachorowań w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przekroczyła 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Osoby przybywające z krajów, gdzie zachorowalność w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przekroczyła 15 przypadków na 100 tys. mieszkańców nie będą podlegać obowiązkowi 14-dniowej samoizolacji. Zgodnie z ostatnią informacją Ministerstwa Zdrowia LT współczynnik ten wynosił dla Polski 10.8.

Łotwa

15 maja kraje bałtyckie podpisały Umowę o wolnym przepływie obywateli i mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Zgodnie z decyzją Rządu Łotwy od 3 czerwca podróżni przyjeżdżający na Łotwę z państw, w których łączna liczba przypadków zachorowań na Covid-19 nie przekracza 15 na 100.000 mieszkańców, nie będą podlegali obowiązkowi 14 dniowej samoizolacji. Na stronie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (SPKC) umieszczona została tabela zawierająca te dane, która jest aktualizowana średnio co dwa tygodnie (link poniżej).

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli obecnie osoby przebywające przez ostatnie dwa tygodnie w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, mogą wjechać na Łotwę bez konieczności poddania się samoizolacji. Decydującym czynnikiem jest to, gdzie się spędziło ostatnie 14 dni, a nie obywatelstwo danego państwa.

Malta

Od 1 lipca otwarte są granice Malty dla osób z 22 państw europejskich w tym z Polski. Otwarte jest lotnisko międzynarodowe i możliwe są loty z Polski.

Po przyjeździe na Maltę podróżni z Polski nie są poddawani kwarantannie ani testom. Są proszeni o wypełnienie deklaracji, że w ciągu 30 dni poprzedzających ich przyjazd na Maltę nie przebywali na obszarze innych państw niż wyżej wymienione (podróżni nie są zobowiązani do okazywania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tego faktu). Są także proszeni o wskazanie w ww. deklaracji adresu, pod jakim będą przebywać na Malcie, w celu ułatwienia kontaktu z nimi w przypadku ew. odkrycia zakażenia COVID-19 wśród pasażerów samolotu lub statku, którym przybyli na Maltę. 

Po przylocie na Maltę podróżni powinni mieć założoną maseczkę (lub przyłbicę) ochronną i zachowywać dystans od innych osób w budynku lotniska oraz w trakcie przemieszczania się z samolotu na halę przylotów.

Aktualne informacje dla turystów związane z Covid-19 można znaleźć na stronie: www.visitmalta.com/en/covid-19.

Niemcy

Wjazd z Polski do Niemiec nie podlega żadnym ograniczeniom. Władze niemieckie nie prowadzą kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Osoby przyjeżdżające do Niemiec z Polski nie podlegają też kwarantannie.

WAŻNE! Podczas podróży prywatnym samochodem w aucie mogą się znajdować członkowie z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Pomiędzy członkami dwóch gospodarstw domowych należy zachować co najmniej 1,5 m odległości.

Norwegia

Norwegia zamknęła 16 marca br. granicę dla cudzoziemców, którzy nie mają pozwolenia na pobyt w Norwegii. Osoby nie spełniające kryteriów wjazdu, zgodnie z norweskim prawem dotyczącym kontroli epidemiologicznej, zostaną zawrócone z granicy.

Portugalia

15 czerwca otwarto portugalskie granic dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. Wyjątek stanowią archipelagi Madery i Azorów, gdzie przy wjeździe okazać należy aktualny negatywny wynik testu na COVID-19 lub zgodzić się na zrobienie testu na lotnisku. Przed przyjazdem na Maderę należy wypełnić specjalny formularz. Formularz trzeba też wypełnić przed przylotem na Azory. Znajdziecie go na specjalnej stronie.

Wznowienie stałych połączeń lotniczych Portugalskich Linii Lotniczych TAP na trasie Warszawa-Lizbona planowane jest na przełom lipca i sierpnia 2020 r. Wznowienie połączeń realizowanych przez prywatnych tanich przewoźników (WizzAir, Ryanair) uzależnione będzie od otwarcia polskich lotnisk dla ruchu międzynarodowego z Portugalią.

Słowacja

Od 20 czerwca 2020 roku zniesione zostały dotychczasowe obostrzenie w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy będzie zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry). Zniesione zostają obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych, turystycznych, odwiedzin i innych.

Słowenia

Od 25 czerwca w Słowenii obowiązują nowe zaostrzone zasady kwarantanny. Rada Ministrów Słowenii zmieniła rozporządzenie w sprawie środków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Republiki Słowenii ustanawiające obowiązek 14-dniowej kwarantanny, który dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen (za wyjątkiem krajów, z którymi Słowenia podpisała dwustronne porozumienie techniczne lub które znalazły się w wykazie tzw. bezpiecznych krajów) jak i obywateli krajów trzecich.

Kwarantanna nie dotyczy osób w tranzycie, jeżeli ich pobyt na terenie Słowacji nie przekracza 12 godzin,.

Szczegółowe informacje nt. zasad wjazdu i kwarantanny znajdują się na stronie Ambasady RP w Słowenii.

Szwecja

Nie ma ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli Polski. Ograniczenia wjazdu wyłącznie dla obywateli spoza EOG i Szwajcarii. Nie ma obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji, ani zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

Ruch lotniczy ze Szwecją jest zawieszony przynajmniej do 14 lipca.

Szwajcaria

Od 15 czerwca 2020 r. zniesione zostały ograniczenia wjazdowe do Szwajcarii dla obywateli państw członkowskich UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii, a także członków ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa (posiadających obywatelstwo kraju trzeciego). Nie ma obowiązku kwarantanny.

Wszelkie przydatne przydatne informacje i zalecenia dotyczące COVID-19 dostępne są na stronie internetowej Federalnego Urząd Zdrowia Publicznego.

Ukraina

Obecnie przy wjeździe na Ukrainę wymagane jest od cudzoziemców posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej.

Kwarantannie podlegają osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy, z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 oraz osoby, które są obywatelami takiego kraju. Za państwa o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 uważa się kraje, w których liczba aktywnych zakażeń wynosi ponad 40 osób na 100 tys. mieszkańców.

Aktualna lista krajów, których obywatele są zwolnieni z kwarantanny publikowana jest na stronie Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Węgry

Od 18 czerwca węgierski rząd zezwolił na obywatelom Polski na nieograniczony wjazd na terytorium Węgier. Polacy zwolnieni są też z obowiązku kwarantanny.

Włochy

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Wielka Brytania

Podróżni przyjeżdżający dz 59 terytoriów, w tym z Polski i większości pozostałych państw Unii Europejskiej, będą od 10 lipca zwolnieni z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Anglii. Kwarantanna w Walii i Szkocji na razie została utrzymana.

Ruch lotniczy z Wielką Brytanią został wznowiony 1 lipca.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here