Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego podlegają standardowi odprawy szczegółowej.

Poprzedni

1. Kodeks Graniczny Schengen

Z dniem 1 stycznia 2021 r. podczas kontroli na granicy zewnętrznej UE/SCH (m.in. podróży z/do GB) Brytyjczycy muszą spełniać warunki określone w Kodeksie Granicznym Schengen (Dz.Urz. UE L 77 z 23.3.2016 z późn.zm.), czyli m.in.:

  • posiadać ważny paszport, wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;
  • uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia;
  • nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
  • nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich;
  • Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z warunków wjazdu może skutkować odmową wjazdu, zgodnie z procedurami przewidzianymi w regulacjach prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do obywateli państw trzecich.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich od 1 stycznia są zobligowani do korzystania na przejściach granicznych z pasów oznaczonych „All passports”, a na lotniskach nie mogą korzystać z tzw. bramek ABC do automatycznej kontroli granicznej.

Przekroczenie granicy, o ile będzie to podróż w ramach pobytu krótkoterminowego, będzie każdorazowo potwierdzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej stemplem kontroli granicznej w paszporcie.

Więcej informacji nt. pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich w naszym kraju znajduje się na stronie UDSC.


fot. udsc
Poprzedni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here