Jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie zakazu lotów – sprawdź co szykuje dla nas rząd!

Do 10 listopada br. przedłużony będzie zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz ten obowiązuje do wtorku 27 października. Zakazem przestaną być objęte loty do Rosji.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RM czytamy:

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (…) utraci moc z końcem dnia 27 października 2020 r. Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie.

Rozporządzenie ma obowiązywać do końca dnia 10 listopada 2020 r.


Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (…), z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Zakaz nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in.

  • na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
  • realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium;
  • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu rozporządzenia jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Please enter your name here