Treść strony

Wyszukiwarka biletów lotniczych

przelot złożony
1 pasażer
  • Dorośli od 18 lat-1+
  • Młodzież 12-18 lat-0+
  • Dzieci 2-12 lat-0+
  • Niemowlęta do 2 lat-0+
  • Wybierz
Szukaj
  • polska firma
  • 20 lat na rynku
  • 500 000 klientów
  • bezpieczne płatności
  • gwarancja najniższej ceny
Tanie loty. Szybko i wygodnie.

Treść główna

I Ty możesz zostać attaché i reprezentować Polskę

I Ty możesz zostać attaché i reprezentować Polskę

MSZ ogłosił właśnie początek naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną na 2016 rok. Wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne, mogą ubiegać się o stanowisko reprezentanta Polski w krajach sąsiednich, ale także w najodleglejszych zakątkach świata.

Osoba, która zostanie wyłoniona w konkursie MSZ stanie się nie tylko reprezentantem kraju, ale także osobą dbającą o interesy Polski za granicą, ale również opiekującą się rodakami przebywającymi w kraju, w którym będzie on pełnić służbę dyplomatyczną.

Kto może aplikować?

Kandydaci, chcący reprezentować ojczyznę poza granicami kraju, muszą spełniać kilka wymogów formalnych. Między innymi - posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz potwierdzoną znajomość co najmniej dwóch języków obcych na poziomie C1.

MSZ zaprasza kandydatów posiadających niezbędną wiedzę, zdolności negocjacyjne, prezentacyjne oraz umiejętność zarządzania powierzonymi zasobami. Poza tym, przyszły dyplomata musi być ambitny, odważny i zaangażowany w reprezentację kraju na zewnątrz.

Nabór odbywa się raz w roku w ramach konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Chętni mogą składać dokumenty do 16 września 2015 r. Kandydaci zostaną poddani ocenie na podstawie części pisemnej i ustnej oraz badania predyspozycji do służby zagranicznej.

Dyplomacja w teorii i praktyce

Osoby aplikujące zostaną zatrudnione przez MSZ na okres 12 miesięcy. W tym czasie zdobędą one wiedzę teoretyczną (szkolenie w Polskim Instytucie Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego) oraz praktyczną, dzięki stażom w departamentach i biurach MSZ oraz w placówce zagranicznej. Po okresie nauki przeprowadzany jest egzamin dyplomatyczno-konsularny, a osoby, które go pozytywnie zaliczą, otrzymują stopień attaché oraz kolejną umowę o pracę w MSZ. Attaché jest najniższym stopniem dyplomatycznym urzędnika reprezentującego Polskę w innych krajach.