Treść główna

Machu Picchu w Peru

Jeden z 7 nowych cudów świata wybrany przez internautów w ogólnoświatowym głosowaniu w 2007 roku. Najlepiej zachowane miasto wchodzące w skład Imperium Inków, zapomniane na wiele wieków i przypadkowo odkryte pod koniec XIX wieku. Tutejsze zabytki pochodzą prawdopodobnie z XV wieku, miasto zostało zbudowane z jasnego granitu według doskonale opracowanego planu, a jego architekci doskonale wtopili swoje dzieło w tutejsza rzeźbę terenu. Najbardziej charakterystycznym elementem Machu Picchu są schody, których w obrębie miasta jest około 1200, co zapewniało sprawną komunikację pomiędzy różnymi jego poziomami, ważnym osiągnięciem inżynieryjnym jest również system kanałów i zbiorników wykutych w skałach, który pozwalał gromadzić niezbędne ilości wody pitnej dla mieszkańców. Dodatkowo całe założenie podporządkowane jest swoistej urbanistyce mającej powiązanie z religią, najniżej położone fragmenty zabudowy służą do celów mieszkalnych oraz żywieniowych (tarasowe pola), im wyżej natomiast tym bardziej święte są znajdujące tam obiekty – szczytową cześć miasta zajmuje Obserwatorium Astronomiczne, Świątynia Trzech Okien oraz Wieża Słońca. Miasto z nieznanych przyczyn opuszczone zostało ok. 1537 roku. Proporcje płci w odnalezionych na terenie miasta szkieletach wskazują ogromną przewagę kobiet (9:1), co pozwala naukowcom snuć podejrzenia że Machu Picchu nie było typową warownią lecz sanktuarium Dziewic Słońca.

Nawigacja dodatkowa