Treść główna

Pergamon w Turcji

Stolica Królestwa Pergamońskiego wyrosła w III wieku p.n.e. na szczycie samotnej góry. W czasach swojej świetności była ważnym hellenistycznym ośrodkiem kultury i nauki. Dwór w Pergamonie przyciągał literatów, filozofów, architektów, rzeźbiarzy i malarzy oraz rzemieślników, nadając ton ówczesnej kulturze. Znajdowała się tutaj Biblioteka Pergamońska, druga co do wielkości i znaczenia (po Aleksandryjskiej) biblioteka w świecie greckim. Po najsłynniejszym zabytku Pergamonu – ołtarzu, którego rekonstrukcja znajduje się w berlińskim muzeum Pergamońskim, został dziś wprawdzie niepozorny piedestał, ale zachowało się tu sporo innych budowli, jak niezwykle umiejscowiony w skale teatr na 10 tys. osób, czy kolumny świątyni Trajana. Ruiny Pergamonu znajdują się obecnie w tureckim mieście Bergama.

Nawigacja dodatkowa