Treść główna

Katedra pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Poznaniu

Gotycką Katedrę wzniesiono w miejscu najstarszej polskiej świątyni. W 968 roku biskup Jordan został pierwszym biskupem polskim misyjnym z siedzibą w Poznaniu. Tu wkrótce rozpoczęto budowę katedry, która była zapewne najstarszą polską świątynią katolicką w kształcie kamiennej bazyliki o trzech nawach. Była wielokrotnie przebudowywana. Obecny kształt nadano jej pomiędzy XIII a XIV wiekiem. W początkach XIX wieku katedra została gruntownie odrestaurowana. Wzniesiono nową kaplicę grobową Mieszka I i Chrobrego, zwaną od tej pory Złotą. Dewastacje niemieckie z lat okupacji i walki o Poznań w 1945 roku spowodowały duże zniszczenia w katedrze. Po wojnie przywrócono gotycki wygląd fasady, a do wnętrza sprowadzono zabytki z innych świątyń Śląska i Wielkopolski.

Nawigacja dodatkowa