Treść główna

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii w Łodzi to muzeum gromadzące filmy, plakaty, elementy scenografii, urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane z kinematografią. Siedzibą muzeum jest pochodzący z połowy XIX w. pałacyk (rezydencja) Karola Scheiblera, jednego z największych łódzkich przemysłowców pochodzenia niemieckiego, z racji fortuny i skali produkcji zwanego "królem bawełny", przy pl. Zwycięstwa 1 opodal PWSFTviT - popularnej "Filmówki" W zbiorach muzeum znajduje się około tysiąca filmów na taśmach celuloidowych i wideo. W ekspozycji stałej prezentowane są urządzenia związane z rozwojem technologicznym kina (historyczne projektory, kamery) oraz wystawa ˌˌ60 lat animacji polskiejˈˈ, prezentująca materiały ikonograficzne, lalki, elementy scenografii i zaaranżowane plany filmowe, a także urządzenia do animacji filmowej ze zbiorów własnych muzeum i depozytów. 1 czerwca 2011 roku, przed przed wejściem do muzeum odsłonięto rzeźby kotów Filemona i Bonifacego. Ceny biletów: normalny: 10 zł ulgowy: 7 zł we wtorki wstęp bezpłatny Wejście do muzeum: Łódź, plac Zwycięstwa 1,(od ul. Targowej)

Nawigacja dodatkowa