Treść główna

Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy

Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego (Slovenského Národného Povstania - SNP) powstało w 1955 roku. Na siedzibę wybrano ratusz w Bańskiej Bystrzycy, ponieważ w tym mieście 29 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się powstanie skierowane przeciw III Rzeszy. Było ono wspierane przez Sowietów, ale nie objęło całego kraju i zostało stłumione po 2 miesiącach. W 1969 roku placówka została przeniesiona do nowego budynku, będącego równocześnie pomnikiem SNP i mieszczącego Grób Nieznanego Żołnierza z wiecznie zapalonym ogniem. Dookoła niego powstał skansen ciężkiego sprzętu bojowego m.in. z samolotem zaopatrującym powstańców. Obecnie w muzeum prezentowana jest ekspozycja utworzona w 2004 r. pt. "Udział Słowacji w antyfaszystowskim ruchu oporu w Europie w latach 1939-1945". Grafika:http://e-przewodniki.pl/obiekty_obrazy/4163/obraz_1523_20_500.jpg

Nawigacja dodatkowa