Treść główna

Osuchów

Ewa
Wyjazd służbowy.
  • 2 dni
  • 1 kraj
  • 1002 km
  • 5 etapów
Dzień 1 (2007-10-08)

Szczecin - Warszawa
  • 454 km

Warszawa - Osuchów
  • 47 km

Dzień 2 (2007-10-09)

Pobyt w Osuchowie

Dzień 3 (2007-10-10)

Osuchów - Warszawa
  • 47 km

Warszawa - Szczecin
  • 454 km

Nawigacja dodatkowa