Treść główna

Wuppertal

Ewa
To była długa i nudna podróż autostradami.
  • 7 dni
  • 2 kraje
  • 1116 km
  • 2 etapy
Dzień 1 (1993-09-06)

Szczecin - W
  • 558 km

Dzień 8 (1993-09-13)

W - Szczecin
  • 558 km

Nawigacja dodatkowa