Nagłówek strony

Treść główna

Dolny Śląsk

Monika Sabina
  • 2 dni
  • 1 kraj
  • 824 km
  • 6 etapów
Dzień 1 (2018-02-23)

Warszawa - Wrocław
  • 301 km

Wrocław - Bystrzyca Kłodzka
  • 94 km

Dzień 2 (2018-02-24)

Bystrzyca Kłodzka - Międzylesie
  • 17 km

Międzylesie - Bystrzyca Kłodzka
  • 17 km

Dzień 3 (2018-02-25)

Bystrzyca Kłodzka - Wrocław
  • 93 km

Wrocław - Warszawa
  • 302 km

Nawigacja dodatkowa