Treść główna

Stepy akermańskie ;)

Monika Sabina
Odessa i Białogród nad Dniestrem
  • 4 dni
  • 2 kraje
  • 2410 km
  • 6 etapów
Dzień 1 (2017-08-12)

Warszawa - Boryspol
  • 724 km

Boryspol - Odessa
  • 437 km

Dzień 2 (2017-08-13)

Odessa - Białogród nad Dniestrem
  • 44 km

Pociągiem

Białogród nad Dniestrem - Odessa
  • 44 km

Autobusem ;)
Dzień 5 (2017-08-16)

Odessa - Boryspol
  • 437 km

Boryspol - Warszawa
  • 724 km

Nawigacja dodatkowa