Treść główna

Lazurowe Wybrzeże

Damian
  • 6 dni
  • 3 kraje
  • 3399 km
  • 5 etapów
Dzień 1 (2017-07-27)

Wrocław - Warszawa
  • 301 km

Warszawa - Nicea
  • 1392 km

Dzień 6 (2017-08-01)

Nicea - Warszawa
  • 1392 km

Warszawa - Wrocław
  • 301 km

Dzień 7 (2017-08-02)

Nicea - MC
  • 13 km

Nawigacja dodatkowa