Treść główna

Porto

Damian
  • 4 dni
  • 3 kraje
  • 4920 km
  • 6 etapów
Dzień 1 (2016-01-13)

Wrocław - Poznań
  • 145 km

Poznań - Paryż
  • 1100 km

Paryż - Porto
  • 1215 km

Dzień 5 (2016-01-17)

Porto - Paryż
  • 1215 km

Paryż - Poznań
  • 1100 km

Poznań - Wrocław
  • 145 km

Nawigacja dodatkowa